Master med mening - Design av samfunnssenter ved bruk av shipping containere

Om Oppdraget

NTNU student Aurora Marie Jørgensen har skrevet en master med mening hvor hun utvkliker en skisse for det nye samfunnssenteret til Trax Ghana.

TRAX er en organisasjon som i nærmere 30 år har jobbet med å bedre vilkår innen matsikkerhet og utdanning i Nord-Ghana. De eier en stor gård hvor de planlegger å bygge et samfunnssenter som skal sikre inntektsgivende arbeid, variert kosthold og utdanning til lokal ungdom. 

Hensikten er å utvikle et skisseprosjekt som skal motivere og legges til grunn ved innhenting av finansiering til prosjektet. Feltarbeid i Ghana i starten av januar var påtenkt, men grunnet Covid-19 restriksjoner ble dette ikke mulig. Forprosjektet i sin helhet vil derfor være utført fra Norge. Deler av konstruksjonen tenkes utviklet med gjenbruk av shippingcontainere i stål etter ønske fra prosjekteier. Det er en rekke elementer og vurderinger som kan gjøres, bl.a. funksjon, form, tilgjengelighet av materialer, bygningsfysikk (lys, lyd, varme), brannsikring, laster, fundamentering og bærekonstruksjon, samt egnethet for vedlikehold og reparasjon.

Undersøkelser av takkonstruksjoner i behandlet trevirke og fundamenter i armert betong er utført. FEM-modeller for både takkonstruksjoner og fundamenter er modellert i Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 

Lignende oppdrag
I 2021 ble IUGs tekniske faggrupper forespurt om å designe og evaluere byggingen av et nytt samfunnseter på Trax-Kavli gården.
Les mer

Fakta

År
Type oppdrag
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone