Veien mot en bærekraftig byggepraksis i Nepal ved å redusere bruken av sement

Om Oppdraget

NTNU-studenten Eline Osmundsen har våren 2022 levert en Master med Mening i samarbeid med IUG og Samaj prosjektet (et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Tribhuvan University i Kathmandu, Nepal).  Eline studerer konstruksjonsteknikk og i April 2022 var hun på feltarbeid sammen med sin IUG mentor Magne Gravås, til Kathmandu i Nepal.

I samarbeid med Samaj prosjektet og Ingeniører uten Grenser er det sett på om det er mulig å gjøre dagens byggepraksis mer bærekraftig ved å redusere bruken av sement. Forhåpentligvis er det mulig å finne alternative løsninger til betong som har et lavere CO2 utslipp, lave kostander og positiv effekt for lokalbefolkningen. Det ble bestemt at to alternativer skulle vurderes. I dette prosjektet er det sett på muligheten for å erstatte deler av sementen med leire og benytte jordbaserte materialer istedenfor betong.

Tre forskjellige metoder er benyttet i prosjektet. Et litteraturstudium er gjennomført for å få en oversikt over relevant informasjon for å svare på forskningsspørsmålene. Deretter ble utvalgte tester gjennomført på NTNU sin betonglab for å vurdere hvordan ubehandlet leire påvirket egenskapene,  spesielt trykkfastheten til betongen. Til slutt ble et feltarbeid gjennomført i Katmandudalen for å få innsikt i dagens situasjon, hvordan bygge bransjen fungerer, de lokales preferanser og utfordringer knyttet til mangel på bygg og boenheter.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 

Fakta

År
Type oppdrag
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone