Vannhåndtering, regnvann og erosjonsproblematikk ved Eco Moyo i Kenya

Om Oppdraget

NTNU-studenten Maja Kirkhus leverte våren 2022 en Master med Mening i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Centre. Maja studerer bygg- og miljøteknikk, med hovedprofil innen vannforsynings- og avløpsteknikk, og utførte sammen med sin IUG mentor Rebecca Martinsen, sitt feltarbeid hos Eco Moyo i februar/mars.

Hovedmålet med forskningen var å forbedre resiliens mot tørke og erosjon ved Eco Moyo gjennom håndtering av regnvann. Eco Moyo er en barneskole i rurale Kilifi, Kenya. Skolen har tre vannkilder: (1) vann levert av Kilifi kommune gjennom et ledningsnett, (2) oppsamlet regnvann med en lagringskapasitet på 68 m3, og (3) en brønn i bunnen av eiendommen. Ingen av de tre kildene sørger for pålitelig vannforsyning med god vannkvalitet. Hovedbekymringen er at kommunen ikke klarer å levere vann gjennom ledningsnettet i tørketider. En pålitelig vannforsyning er avgjørende for å sikre daglige aktiviteter og for å oppfylle skolens utviklingsmål. Det er derfor viktig å undersøke potensialet for å forbedre vanntilgjengeligheten gjennom forvaltning av lokale regnvannsressurser.

Selv om hovedutfordringen er vannmangel, ble det argumentert for at tilgjengelig vann skulle dekke et middels høyt behov for å regnes som resilient. Skolens ansatte hadde ikke nødvendig kunnskap til å gi brukbare data om vannfordelingen ved skolen, og det ble besluttet å fokusere på å estimere totalbehovet.

Tre tilnærminger ble brukt: (1) skolens strategiske plan fra 2020, (2) litteraturgjennomgang og (3) observasjoner i felt. I kombinasjon med en parallell masteroppgave av Nybø og Hartnik (2022) ble potensialet for å fylle en underjordisk betongtank på 100 m3 med regnvann undersøkt.

Eco Moyo anses å ha et stort potensial for å forbedre vanntilgjengeligheten og redusere erosjon gjennom vannhåndtering. Implementeringen av nye regnvannshåndteringssystemer antas å være begrenset av økonomi og vedlikeholdsbehov. Det argumenteres for å fokusere på tiltak som gir størst mulig utbytte først. Før nye tiltak implementeres, burde det være tydelig definerte vedlikeholdsoppgaver for systemet.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone