Fakta om IUG

Kort om Ingeniører Uten Grenser (IUG):
IUG er en ideell organisasjon som ble etablert i 2011. Tuftet på innsats fra frivillige ingeniører og teknologer bidrar IUG til grønn infrastruktur i lav- og mellominntektsland.   

 

Fakta om Ingeniører Uten Grenser (IUG):

  • Ingeniører Uten Grenser (IUG) ble etablert i 2011 og har siden da gjennomført hundrevis av ingeniørfaglige oppdrag og prosjekter i lav- og mellominntektsland.
  • IUG bidrar med humanitær ingeniørinnsats som sikrer klimasmarte løsninger til beste for enkeltmennesker, lokalsamfunn og kloden.
  • Organisasjonen er basert på frivillig innsats fra ingeniører og teknologer som deler av sin kompetanse, tid og engasjement for en mer bærekraftig og rettferdig verden.
  • IUG løser oppdrag innen en rekke ingeniørfaglige områder: Fornybar energi, vann&sanitær, geoteknikk, bygg og infrastruktur, maskin- og teknikk, gjenvinning og IT- og digitalisering.
  • IUG er finansiert gjennom partnerskap med bedrifter, gaver og innsamlede midler, som for eksempel fastgivere
Powered by Cornerstone