Hjem/Aktuelt/Humanitær ingeniørinnsats i Kenya: Geoteknikk og byggkonstruksjon

Humanitær ingeniørinnsats i Kenya: Geoteknikk og byggkonstruksjon

Ingeniører Uten Grenser har nylig sendt et tverrfaglig team til Eco Moyo Utdanningssenter i Kilifi, Kenya.

Teamet består av Master med Mening studenter innenfor fornybar energi, vann, geoteknikk og byggkonstruksjon samt dere ingeniør-mentorer. Studentene Iver Nybø og Lukas Hartnik har med seg de erfarne mentorene Bruck Haile Woldeselassie som er geotekniker og Lars Jørgen Saaghus som er byggingeniør. Som snart nyutdannede sivilingeniører tar Iver og Lukas med seg svært nyttig erfaring når de snart skal starte sin ingeniørkarriere i henholdsvis Multiconsult og NGI.

Eco Moyo Education Centre

Eco Moyo er en skole for barn og unge fra 4 til 15 år som ligger nær Kilifi, Kenya – i et område hvor mange familier ikke har råd til å sende barna sine på skole. I overkant av 200 unge får undervisning av dyktige lærere hos Eco Moyo. Barna får her viktig kunnskap som gir muligheter for videre utdanning og jobb, men skolen sikrer også to måltider i ukedagene og representerer trygge rammer og en sosial arena som er viktig for hele lokalsamfunnet.

Lindsay Sanner fra Bærum har de siste ti årene brukt store deler av sin tid og engasjement for å bygge opp skolen til det den er i dag. Som daglig leder av Eco Moyo Education Norway er hun stolt av elevene og de ansatte, men også av samarbeidspartnere som hjelper til på veien. Ingeniører Uten Grenser (IUG) er én av disse samarbeidspartnerne. – Dette oppdraget er veldig spennende, fordi ingeniørene nå ser helhetlig på hvordan vi kan øke kapasiteten til Eco Moyo, forteller Lindsay Sanner og utdyper videre

– En mer stabil vanntilgang er viktig både for drikkevann, til matlaging og slik at vi kan dyrke flere grønnsaker selv. Videre vil tilgang på mer strøm gjøre læringsmulighetene bedre – blant annet for at vi kan bruke nettbrett i undervisningen – og ikke minst for de barna som gjør lekser her på Eco Moyo etter at det blir helt mørkt klokken syv på kvelden.

 

Ingeniørarbeid innenfor geoteknikk og byggkonstruksjon

Masterstudentene Iver og Lukas har tatt mange prøver av jorden på tomten til Eco Moyo. Helt konkret skal de komme med anbefalinger til bygging av en 100 000 liter vanntank for å sikre vannbehovet til skolen. De tar også høyde for at Eco Moyo ønsker utvidelse med flere bygninger, og ser på mulighetene for at vanntanken kan bygges under jorden, og være fundament for et nytt bygg. De har også startet å undersøke hvordan de kan benytte lokale byggematerialer. Her i Kenya vet vi at det benyttes mange andre byggematerialer som f.eks. korallstein. Sementen er i stor grad den samme som i Norge, men den benyttes på et annet vis. For prøvetaking har de med en del utstyr fra NTNU, samt at mentorene har med seg utstyr fra sin arbeidsgiver Multiconsult. Det er imidlertid stort behov for improvisering og utstyrskreativitet. Det er lite av kjøkkenutstyret hos Eco Moyo som ikke er lånt ut for å gjenomføre proktorkompaktsjonstest, dentisitets- og diverse andre tester.

Vi har også fått mye hjelp av ungene, forteller Lukas. – Både til å hente ut jordprøver fra testpitene og til veiing, sikting og vanntesting av jorda. Iver forteller at noen av barna er boarding-elever og bor på skolen, og at de derfor har blitt ekstra godt kjent med dem. Det går mye i kortspilling, dansing og ulike leker på kveldstid. Videre har det blitt mange samtaler om livet i Norge og Kenya, ingeniøryrket og hva ungene ønsker å gjøre når de er ferdige på Eco Moyo.

Både Iver og Lukas er skjønt enige i at internasjonalt arbeid har gitt mersmak. De anbefaler absolutt andre ingeniørstudenter å skrive en Master med Mening gjennom Ingeniører Uten Grenser. Og de ser ikke bort fra at de vil melde seg til oppdrag for IUG også senere, for å bidra til humanitær ingeniørinnsats i lavinntektsland og sårbare områder i verden.

Kompetansedeling og fremtidige samarbeid

Daglig leder Marianne Nilsen Sturmair er svært glad for at ingeniørfaglig innsats kan bidra til å videreutvikle tilbudet for barn og lokalsamfunnet i dette området. – Med ingeniører i felt får dette prosjektet også andre positive ringvirkninger forteller hun. Våre ingeniører samarbeider med lokale fagfolk både med innstallering og vedlikehold av utstyr som monteres eller bygges. Videre kobles Master med Mening-studentene med teknologistudenter i Kenya og mentorer bidrar med universitetskontakter lokalt og kontakt med andre fagfolk med erfaring fra arbeid i Øst-Afrika. Prosjektet her hos Eco Moyo bidrar til erfaringsutveksling mellom ingeniører fra ulike deler av verden, som igjen kan så sporer til andre samarbeid og prosjekter i fremtiden.

Iver og Lukas har fortsatt litt tid igjen av feltoppholdet i Kenya når dette skrives. Om snaue to uker vil de reise tilbake til Trondheim og NTNU for å avslutte masteroppgaven. Med grundige undersøkelser av grunnforholdene på tomta – og med mange minner og opplevelser med seg i bagasjen – ser de fram til å ta med seg disse erfaringene inn i yrkeslivet som sivilingeniører i Norge. Både Iver og Lukas er skjønt enige i at internasjonalt arbeid har gitt mersmak. De anbefaler absolutt andre ingeniørstudenter å skrive en Master med Mening gjennom Ingeniører Uten Grenser. Og de ser ikke bort fra at de vil melde seg til oppdrag for IUG også senere, for å bidra til humanitær ingeniørinnsats i lavinntektsland og sårbare områder i verden.

 

Fakta Master med Mening


  • Master med Mening er en mulighet for studenter til å bruke sin fagkompetanse i arbeid med utvikling i sårbare områder i verden. Målet er å øke kunnskapen om og skape engasjement for humanitær ingeniørinnsats samtidig som studentenes arbeid bidrar til konkret innsats for mennesker i lav- og mellominntektsland.
  • En Master med Mening (MmM) oppgave består av en teoretisk del og et feltbesøk sammen med en erfaren IUG-ingeniør som mentor.
  • Alle studenter tilknyttet et IUG-studentlag kan søke om å skrive en MmM-oppgave. Dette er som oftest knyttet til et MmM-oppdrag i våre prosjekter, men det kan også være med et prosjekt der studenten selv har funnet en lokal samarbeidspartner. (Søknadsfristen er to gangere i året: 15. mars og 15. oktober)
  • Et MmM-oppdrag årlig er finansiert av en av våre hovedsamarbeidspartnere NITO. MmM-oppdraget til Eco Moyo er en IUG-NITO Master med Mening.

 

Les mer om Master med Mening

Del:
Powered by Cornerstone