INGENIØRER UTEN GRENSER

Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden

Bli fastgiver            Gi en gave             Bli medlem

Humanitær ingeniørinnsats

HVEM VI ER Ingeniører Uten Grenser (IUG) er en ideell organisasjon som bidrar med teknologi og ingeniørkompetanse i humanitært arbeid verden over. Organisasjonen ble etablert i 2011, har i dag en liten og effektiv administrasjon i Oslo, et styre valgt blant organisasjonens medlemmer og en rekke lokal- og studentavdelinger rundt i landet. 

Våre mange engasjerte medlemmer og gode samarbeidspartnere i næringslivet og i humanitær sektor er fundamentet for vår humanitære ingeniørinnsats. 

VÅR VISJON Alt for mange mennesker mangler tilgang til rent vann, energi og annen nødvendig infrastruktur i verden i dag. Samtidig vet vi at klimaendringene rammer hardest mennesker som bor i sårbare områder i verden. Som teknologer og ingeniører er vårt bidrag kompetansedeling og konkret innsats for grønn infrastruktur i lav- og mellominntektsland.  

Vår visjon er derfor: Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden. 

VÅRT ARBEID Med konkret humanitær ingeniørinnsats bidrar vi til klimasmarte løsninger som bedrer livssituasjonen til enkeltmennesker, trygger lokalsamfunn og tar opp kampen mot klimaendringene globalt

Ingeniører Uten Grenser bidrar til den store fellesinnsatsen som trengs for å nå målene i vår globale arbeidsplan fram mot 2030: FNs bærekraftsmål. 

Aktuelt
Torsdag 24. november tok IUG-ingeniører turen...
Les mer
Torsdag 10. november var det duket for en...
Les mer
Helene Bergo Nygårdsvik skriver masteroppgave...
Les mer
SAMARBEIDSPARTNERE
Powered by Cornerstone