STØTT OSS

– teknologi for en bærekraftig og rettferdig verden

AKTUELT

ENGASJER DEG

Hvert år bidrar titalls frivillige ingeniører på oppdrag for IUG til å gjøre en forskjell i verden og å jobbe for FNs bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi mener tilgang til kunnskap og teknologi er vesentlig i dette arbeidet, og jobber for å tilgjengeliggjøre teknologi og overføring av ingeniørkompetanse til utviklingsland.

Les mer om hvordan du kan engasjer deg i vårt arbeid, og være med på å endre menneskers liv bedre.

OM OSS

Ingeniører Uten Grenser (IUG) fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. IUG er en medlemsbasert organisasjon, med partnere i norsk næringsliv og bistandssektor.

Vi ble etablert i 2011 og er tilknyttet Ingeniører Uten Grenser globalt, gjennom Engineers Without Borders (EWB).

Hvert år gjennomfører vi en rekke oppdrag verden over for norske bistandsprosjekter, hvor kvalifiserte ingeniører er vårt bidrag.For å øke bevissthet og kompetanse rundt bistandsarbeid, tilbyr vi også støtte til studenter som ønsker å skrive en bistandsrelatert masteroppgave, Master med Mening. 

LITEN ORGANISASJON,

STORE RESULTATER

Vårt første oppdrag ble gjennomført i februar 2011, og totalt har vi utført følgende arbeid:

Oppdrag

Ingeniører

Studenter

Land

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

 

HER FINNER DU OSS


Besøksadresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#:NOR 996 548 651

IUG