STØTT OSS

– teknologi som gjør en forskjell

Du trenger ikke være ingeniør for å støtte Ingeniører Uten Grenser!

Det holder at du har et hjerte som brenner for å hjelpe, og å skape en mer rettferdig verden. Vi leverer ingeniørkunnskap og teknologi til prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for mennesker verden over. 

Takket være DIN støtte, kan vi fortsette å sende ingeniører ut i felt for å forsyne helsestasjoner med strøm, jordskjelvsikre skoler, og sikre rent vann til rurale landsbyer. Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre noe. Sammen kan vi gjøre en forskjell! 

AKTUELT

OM OSS

Ingeniører Uten Grenser (IUG) fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. IUG er en medlemsbasert organisasjon, med partnere i norsk næringsliv og bistandssektor.

Vi ble etablert i 2011 og er tilknyttet Ingeniører Uten Grenser globalt, gjennom Engineers Without Borders (EWB).

Hvert år gjennomfører vi en rekke oppdrag verden over for norske bistandsprosjekter, hvor kvalifiserte ingeniører er vårt bidrag.For å øke bevissthet og kompetanse rundt bistandsarbeid, tilbyr vi også støtte til studenter som ønsker å skrive en bistandsrelatert masteroppgave, Master med Mening. 

LITEN ORGANISASJON,

STORE RESULTATER

Vårt første oppdrag ble gjennomført i februar 2012, og totalt har vi utført følgende arbeid:

Oppdrag

Ingeniører i felt

Studenter i felt

Land

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651

IUG