STEM WITHOUT BORDERS

STEM opplæring i Kenya

Et samarbeid mellom IUG og Forskerfabrikken for å løfte STEM fagene (science, technology, engineering, mathematics) for unge i Kenya!

Utfordringen 
For å løse globale utfordringer er samfunnet vårt avhengig av vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk (STEM). Kompetanse innen disse områdene er av stor betydning for å løse problemstillinger som klimaendringer, tilgang til grunnleggende infrastruktur, fattigdom, trygg matproduksjon og sykdomsforebygging. Disse utfordringene er også drivkreftene bak et globalt kappløp om ferdigheter innen vitenskap for å øke innovasjon og sikre økonomisk vekst. For å møte de etiske og politiske dilemmaene som følger fremskritt innen vitenskap og teknologi, er det et behov for innbyggere med vitenskapelig kompetanse.

Hva vi ønsker å gjøre
De naturvitenskapelige læreplanene i Kenya ble revidert i 2019, og undersøkelsesbasert læring gjennom praktiske aktiviteter er nå på agendaen. Videre skal elever utvikle kreativ tenkning og analytiske ferdigheter. Realfag er globalt, men vi ser at lokalt mangler ofte erfaring med å gjøre undervisningen praktisk og motiverende. Forskerfabrikken har 20 års erfaring med undervisningskompetanse. Vi har derfor utviklet et kurs basert på Forskerfabrikkens Sommerskole-program som oppfyller kravene i de kenyanske læreplanene, og gjennom STEM Without Borders bidra til å øke engasjement og undervisningskompetanse hos lærere ved våre partnerskoler. Vi vil utforske en kombinasjon av teori og utforskende aktiviteter, og samtidig utstyre 
skolene med enkle verktøy for gjennomføring av eksperimentene.

Hvordan vi ønsker å bidra
IUG Norge har lang erfaring med å bidra til grunnleggende infrastruktur og dele ingeniørkompetanse gjennom våre oppdrag og prosjekter, og samarbeider med organisasjoner som er involvert i å drive skoler i ulike land.
Forskerfabrikken har bred kunnskap om hvordan man underviser i naturfag ved hjelp av metoder som letter læring og skaper langvarig interesse for STEM-fag.
Sammen utvikler vi en modulbasert STEM-lærertrening basert på Forskerfabrikkens pedagogikk og ved hjelp av IUG-ingeniører som lærere.

Våre samarbeidspartnere i Kenya høsten 2022
Eco Moyo Education Centre 
Eco Moyo er en privat grunnskole i Kenya som gir gratis utdanning til barn og unge fra 4 til 15 år. Skolen ligger i Kilifi, et sårbart område preget av fattigdom, hvor mange familier ikke har råd til å sende barna sine på skole. I overkant av 200 barn og unge fra nærområdet får undervisning av dyktige lærere hos Eco Moyo.

Mara Girls Leadership School 
Mara Girls Leadership School er en skole etablert og sponset av Basecamp Foundation Kenya, som ligger i hjertet av Maasai Mara nasjonalpark. Målet deres er å veilede en generasjon av ledere for transformasjon i samfunnet ved å tilby kvalitetsbasert grunnskoleutdanning for talentfulle jenter. Skolen retter seg mot jenter i alderen 10-14 år, og tar sikte på at alle jentene skal komme inn på videregåede gjennom å tilby stipendmuligheter for de fleste som uteksamineres. MGLS samarbeider tett med skoler i nærheten, og vil invitere disse med.

STEM opplæring i Kenya
Powered by Cornerstone