Waste for Warmth

Waste for Warmth

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnerne Field Ready og The Polyfloss Factory. I 2020 startet vi å jobbe sammen for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleirer. 

Millioner av flyktninger lever i midlertidige leirer i Midtøsten, og bare i Tyrkia er det om lag 3,6 millioner syriske flyktninger. Mangel på beskyttelse mot kalde vintre er blant de mange utfordringene mennesker på flukt opplever. Muligheter for oppvarming av telt er kostbare og energiintensive, og isolasjon av telt er dyrt. Dagens løsninger belager seg på distribusjon av tepper, ovner og drivstoff, som igjen øker levekostnadene for flyktninger, innebærer økt helserisiko og kan være  skadelig for miljøet. 

Waste for Warmth prosjektet utvikler en metode for å vinterisolere flyktningetelt med et isolasjonsmateriale som fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt utvikler vi isolasjonsprodukter for varmere og tryggere husly for mennesker på flukt, samtidig som det skapes arbeidsplasser. 

IUGs rolle i prosjektet er å tilby teknisk veiledning og medvirkning fra privat sektor gjennom vårt nettverk av norske ingeniørselskap og frivillige. Dette inkluderer vurdering og utbedring av foreslåtte tekniske løsninger, utvikling av isolasjonsprodukt og testing i felt.  

Som en del av prosjektet vil vi med jevne mellomrom utlyse oppdrag for oppgaver som bidrar til utviklingen av produktet og modellen. Tidligere oppdrag inkluderer arbeid med rapporter om materialegenskaper, HMS og bygningsfysikk. 

Prosjektet er delvis finansiert av Innovasjon Norges program for humanitær innovasjon (HIP) og Handelens Miljøfond.

Les mer om waste for warmth her

 

 

Waste for Warmth

Contact 


Holly Mikesell

Project manager

holly  
Mobile: 913 39 903

 

Waste for Warmth

 

 

Relaterte oppdrag
Waste for Warmther IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnereField...
Les mer
Waste for Warmther IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnereIFRC...
Les mer
Waste for Warmther IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnereIFRC...
Les mer
Waste for Warmther IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnereIFRC...
Les mer
Powered by Cornerstone