Materialegenskaper, internasjonale standarder og testkrav

Om Oppdraget

Målet med oppdraget var å identifisere relevante internasjonale standarder og tester for å sikre akseptabel produktkvalitet av Polyfloss isolerte foringer og gulvmatter mot IFRC-krav til vinterisolerte telt.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere IFRC Shelter Research UnitField Ready og The Polyfloss Factory. I løpet av 2020 og frem til oktober 2021 jobber vi sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleir. Isolasjonsmaterialet skal fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal vi utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

Gjennom oppdrag fra Norge identifiserte ingeniørene David Osborne og Gaute Nilsen Fossli (Norconsult) over 100 målbare produkt- og materialegenskaper. Nesten alle disse har en internasjonal standard testmetode tilknyttet, bortsett fra felt-testing som vil utarbeides i samarbeid med relevante organisasjoner og myndigheter. Oversikten fra ingeniørene er et verdifullt verktøy som vil inngå i grunnlaget for videre utvikling og testing av isolasjonsproduktetene som skal fremstilles.


The goal of the assignment was to identify relevant international standards and test to ensure acceptable product quality of Polyfloss isolated liners and floor mats against IFRC requirements for winter insulated tents. 

Waste for Warmth is IUG's humanitarian innovation project where we recycle plastic waste locally, to make insulation products for people in vulnerable areas. The project is a collaboration between Field Ready TurkiyePolyfloss Factory and Engineers Without Borders, where EWB is the project manager. Read about the project here

On behalf of Norway, engineers David Osborne and Gaute Nilsen Fossli (Norconsult) identified more than 100 measurable product and material characteristics. Almost all of these have an international standard test method attached, apart from field testing which will be prepared in cooperation with relevant organizations and authorities. The overview from the engineers is a valuable tool that will form part of the basis for further development and testing of the insulation products to be manufactured. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone