Utvikling av ressursmodell

Oppdrag fra Norge | Waste for Warmth

Om Oppdraget

I dette oppdraget utviklet frivillige ingeniører fra EY en bærekraftig ressursmodell for waste for warmth sin produksjonslinje.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere IFRC Shelter Research UnitField Ready og The Polyfloss Factory. I løpet av 2020 og frem til oktober 2021 jobber vi sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleire. Isolasjonsmaterialet skal fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal vi utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

 

Informasjon om oppdraget

En av utfordringene ved Waste for Warmth prosjektet er å utvikle en økonomisk bærekraftig modell som både er replikerbar og skalerbar. Som et grunnlag for dette er det nødvendig å kunne simulere ressursbehov ved produksjon av isolasjonsmaterialet, samt å kunne kalkulere kostnader og ressurser.

Lasse og Thea fra EY jobbet i februar med å utarbeide en økonomisk modell for prosjektets produksjonslinje som tar høyde for kostnader forbundet ved å omdanne avfallsplast til isolasjonsprodukter til bruk i flyktningetelt. De har jobbet med å innarbeide en rekke aspekter i modellen, som sourcing og sortering av plast, smelting, flossing, formatering og installasjon av isolasjonsproduktene.

Modellen gir et grunnlag for å estimere kostnader forbundet med produksjon og kostnader per isolerte telt og gjør oss i stand til å:

  • Simulere ulike scenarier for hvordan produksjonen kan settes opp, og forstå muligheter for stordriftsfordeler
  • Identifisere de største kostnadsdriverne i produksjonen

Ressursmodellen er et svært nyttig verktøy for å justere forretningsmodellen, samtidig som den gir et bedre grunnlag for å identifisere nyttige partnere og synliggjøre prosjektets påvirkning og betydning ovenfor interessenter.

Fakta

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone