HMS strategi og risikohåndtering

Waste for Warmth | Norge

Om Oppdraget

Målet med oppdraget var å definere en HMS strategi for å identifisere og redusere risiko ved håndtering og produksjon av Polyfloss materiale fra avfalls plast.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere IFRC Shelter Research UnitField Ready og The Polyfloss Factory. I løpet av 2020 og frem til oktober 2021 jobber vi sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleir. Isolasjonsmaterialet skal fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal vi utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

Bakgrunn for oppdraget

The Polyfloss Factory har utviklet en serie maskiner som produserer Polyfloss (les mer her), og produktutviklingen som pågår skal føre til at maskinens kapasitet forbedres betraktelig, samt gi mulighet for å resirkulere ulike typer plast (PP, PE, LDPE, PET). I tillegg er det viktig å identifisere mulig risiko man kan utsettes for ved å jobbe med maskinen og de ulike typene plast, samt identifisere strategier for å minimere skader ved eksponering.

Mål

Målet med oppdraget var å definere en HMS strategi for å identifisere og redusere risiko ved håndtering og produksjon av Polyfloss materiale fra avfalls plast.

Gjennom oppdrag fra Norge har Olivier Baldan, kjemisk ingeniør og HMS ekspert, jobbet sammen med Nick Paget, Christophe Machet and Emile de Visscher fra The Polyfloss Factory. Olivier har utarbeidet og definert en HMS strategi og gitt innspill til hvordan håndtere og redusere risiko forbundet med skadelige avgasser under prosesseringen av ulike typer plast.

Et risiko-register har også blitt utarbeidet, som videre vil bli oppdatert av the Polyfloss Factory Team.

Rapporten fra Olivier danner et svært godt grunnlag for å identifisere og redusere risiko ved avgasser fra plastomsmelting, samt anbefalinger for nødvendig beskyttelsesutstyr for arbeidere ved fremstilling av isolasjonsmaterialet.

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone