HMS strategi og risikohåndtering

Waste for Warmth | Norge

Om Oppdraget

Målet med oppdraget var å definere en HMS strategi for å identifisere og redusere risiko ved håndtering og produksjon av Polyfloss materiale fra avfalls plast.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere IFRC Shelter Research UnitField Ready og The Polyfloss Factory. I løpet av 2020 og frem til oktober 2021 jobber vi sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleir. Isolasjonsmaterialet skal fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal vi utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

Bakgrunn for oppdraget

The Polyfloss Factory har utviklet en serie maskiner som produserer Polyfloss (les mer her), og produktutviklingen som pågår skal føre til at maskinens kapasitet forbedres betraktelig, samt gi mulighet for å resirkulere ulike typer plast (PP, PE, LDPE, PET). I tillegg er det viktig å identifisere mulig risiko man kan utsettes for ved å jobbe med maskinen og de ulike typene plast, samt identifisere strategier for å minimere skader ved eksponering.

Målet med oppdraget var å definere en HMS strategi for å identifisere og redusere risiko ved håndtering og produksjon av Polyfloss materiale fra avfalls plast.

Gjennom oppdrag fra Norge har Olivier Baldan, kjemisk ingeniør og HMS ekspert, jobbet sammen med Nick Paget, Christophe Machet and Emile de Visscher fra The Polyfloss Factory. Olivier har utarbeidet og definert en HMS strategi og gitt innspill til hvordan håndtere og redusere risiko forbundet med skadelige avgasser under prosesseringen av ulike typer plast.

Et risiko-register har også blitt utarbeidet, som videre vil bli oppdatert av the Polyfloss Factory Team.

Rapporten fra Olivier danner et svært godt grunnlag for å identifisere og redusere risiko ved avgasser fra plastomsmelting, samt anbefalinger for nødvendig beskyttelsesutstyr for arbeidere ved fremstilling av isolasjonsmaterialet.


The purpose of the assignment was to define an HMS strategy to identify and reduce risk in the handling and production of polyfloss material from waste plastics. 

Waste for Warmth is IUG's humanitarian innovation project where we recycle plastic waste locally, to make insulation products for people in vulnerable areas. The project is a collaboration between Field Ready TurkiyePolyfloss Factory and Engineers Without Borders, where EWB is the project manager. Read about the project here

Background to the assignment

The Polyfloss Factory has developed a series of machines that produce Polyfloss, and the ongoing product development will lead to a significant improvement in the machine's capacity, as well as the possibility of recycling different types of plastic (PP, PE, LDPE, PET). In addition, it is important to identify possible risks that may be exposed to by working with the machine and the different types of plastic, as well as identify strategies to minimize damage from exposure. 

The purpose of the assignment was to define an HMS strategy to identify and reduce risk in the handling and production of polyfloss material from waste plastics 

The assignment was conducted from Norway, where Olivier Baldan, chemical engineer and HSE expert, has worked together with Nick Paget, Christophe Machet and Emile de Visscher from The Polyfloss Factory. Olivier has developed and defined an HSE strategy and provided input on how to manage and reduce the risk associated with harmful exhaust gases during the processing of various types of plastic.

A risk register has also been prepared, which will be further updated by the Polyfloss Factory Team. 

The report from Olivier provides a very good basis for identifying and reducing the risk associated with exhaust gases from plastic melting, as well as recommendations for necessary protective equipment for workers in the manufacture of the insulation material. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone