Bygningsfysisk utredning av telt

Oppdrag fra Norge | Waste for Warmth

Om Oppdraget

Målet med oppdraget var å utrede hvilke tilpasninger og mengder Polyfloss som er nødvendig, og tilstrekkelig, for å oppnå god isolasjon, luftgjennomstrømning og akseptabelt bomiljø i eksisterende telt.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere IFRC Shelter Research UnitField Ready og The Polyfloss Factory. I løpet av 2020 og frem til oktober 2021 jobber vi sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleire. Isolasjonsmaterialet skal fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal vi utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

 
Informasjon om oppdraget

Målet med oppdraget var å utrede hvilke tilpasninger og mengder Polyfloss som er nødvendig, og tilstrekkelig, for å oppnå god isolasjon, luftgjennomstrømning og akseptabelt bomiljø i eksisterende telt. Gjennom oppdrag fra Norge har ingeniørene Sophie Schönfeldt Karlsen og Ole Gunnar Hong fra Norconsult modellert og foretatt en komparativ analyse av scenarier for foreslåtte isolasjonsløsninger. Rapporten fra Sophie og Ole Gunnar gir anbefalinger for tykkelse, dekningsgrad, plassering av lag samt overflateområde som bør dekkes for å oppnå best mulig isolasjonsgrad ved bruk av Polyfloss som isolasjonsmateriale. Rapporten gir også anbefalinger for videre informasjonsinnhenting, og er et viktig bidrag til videre valg av produktstrategi.

Fakta

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone