Waste for Warmth: Helse, Miljø og Sikkerhet

Om Oppdraget

Målet med oppdraget var å se på helse, miljø og sikkerhetsfaktorer i forbindelse med polyflossmaskinen for å sikre at maskinen kan brukes av operatører på sikrest mulig måte.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere Field Ready og The Polyfloss Factory. Fra 2020 har vi jobbet sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleire. Isolasjonsprodukter fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt utviklr vi isolasjonsprodukter for varme og trygge telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

Informasjon om oppdraget

Som en del av Waste for Warmth-prosjektet har det blitt identifisert behov for en sikkerhets- og risikovurdering av polyflossmaskinen for å sikre at maskinen kan brukes av operatører i leirene på en sikker måte. Denne rapporten beskriver den utførte vurderingen, inkludert metoder som er brukt, deltakere, identifiserte farer og nødvendige tiltak for å sikre sikker bruk av maskinen.  

Oppdraget ble utført med Sahaya Hazir (Field Ready), en prosjektpartner for Avfall for varme, lokalisert i Gaziantep, Tyrkia. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone