Drivhus og kompetansedeling i Nord-Ghana

Trax Ghana

Trax er en organisasjon som i mer enn 30 år har jobbet med å bedre vilkårene innen matsikkerhet, likestilling og utdanning i Bongo-distriktet i Nord-Ghana. De eier en geitegård hvor de har en stipend-ordning for elever, og i Mai 2022 ble det bygget et stort drivhus på tomta. Spesielt er de opptatt av jenters rettigheter og mulighet til skolegang. Hele 80% av alle jenter i regionen dropper ut av skolen som følge av at de blir giftet bort tidlig eller gravide. Det er lite fokus på- og fraværende skolering om seksuell og reproduktiv helse.

Takket være Trax sitt nære forhold til lokalmiljøet i Bongo distriktet i Nord-Ghana, kan økende problemer med tenåringsgraviditet i regionen motarbeides. De har sett at ekstra tiltak må til for å forhindre at jenter i 12 til 18-årsalderen ikke faller ut av skolen. ​Et av målene med å bygge drivhuset, er å gi unge jenter tilgang og kunnskap om næringsrik og variert mat, yrkesoppplæring og opplæring i inntekstgivende arbeid gjennom dyrking og jordbruk. Dette tiltaket vil være med på å bedre deres selvstendighet og muligheten til å bestemme over eget liv i mye større grad. Dette tiltaket er allerede iverksatt, med planer om å utvide til å inkludere jentenes mødre.

I tillegg til drivhuset er det planlagt et stort multifunksjonsbygg, som sammen med gården og drivhuset vil utgjøre et 'Youth Empowerment Centre'. Senteret vil blant annet bestå av undervisningslokale, pc-lab, bibliotek og sovesal. Det er estimert at opptil 100 ungdommer til enhver tid vil være tilknyttet senteret, hvorav rundt 25 vil oppholde seg der per dag (de fleste hjelper sine foreldre med jordbruk og har ikke mulighet til å møte opp hver ukedag). 

Dette er gjort så langt:

IUG har tidligere installert et solcelleanlegg på gården, prosjektert drivhus og Youth Empowerment Centre, inkludert prosjektering for vann og sanitær i form av et system for drikkevann, dusj og toaletter tilknyttet senteret.
I tillegg til de tekniske løsningene jobber IUG alltid med kunnskapsoverføring i felt. Det vil si at det utarbeides en plan for opplæring i hvordan man vedlikeholder og drifter, noe som styrker lokalt eierskap til prosjektet.

 

Powered by Cornerstone