Drivhus og kompetansedeling i Nord-Ghana

Trax Ghana

TRAX er en organisasjon som i nærmere 30 år har jobbet med å bedre vilkår innen matsikkerhet og utdanning i Nord-Ghana. De eier en stor gård hvor de planlegger å bygge et samfunnssenter som skal sikre inntektsgivende arbeid, variert kosthold og utdanning til lokal ungdom. 

Takket være TRAX sitt nære forhold til lokalmiljøet i Nord-Ghana, kan økende problemer med tenåringsgraviditet i regionen motarbeides. De har sett at ekstra tiltak må til for å forhindre at jenter i 12 til 18-årsalderen ikke faller ut av skolen på grunn av graviditet. 
​Ved å bygge drivhus ved TRAX-gården vil jentene få tilgang til næringsrik og variert kost, lære seg et yrke, og få mulighet til egen inntekt gjennom dyrking og jordbruk. Slik blir de mer selvstendige, og får muligheten til å bestemme over eget liv i mye større grad.

I tillegg til drivhusene er det også planlagt et skolebygg, hvilket til sammen vil utgjøre et samfunnsenter. Det er estimert at opptil 100 ungdommer til enhver tid vil være tilknyttet samfunnssenteret, hvorav ca. 25 vil oppholde seg der per dag (da de aller fleste hjelper sine foreldre med jordbruk er det lite sannsynlig at alle har mulighet til å møte opp hver eneste ukedag). 

IUG har allerede installert solcelleanlegg på tomten, og i tillegg er det prosjektert system for drikkevann, dusj og toaletter.
Lokale entreprenører vil bidra til å bygge drivhusene, i samarbeid med frivillige ingeniører fra IUG. For å sikre at IUG kan følge opp vedlikehold av drivhusene i fremtiden, og dermed langsiktig bærekraftig drift, er det helt nødvendig at IUG er med på selve byggingen. 
I tillegg til de tekniske løsningene jobber IUG alltid med kunnskapsoverføring i felt. Det vil si at det vil utarbeides en plan for opplæring i hvordan man vedlikeholder og drifter et drivhus, noe som styrker lokalt eierskap til prosjektet. 

Powered by Cornerstone