Design og evaluering av samfunssenter Trax Ghana

Om Oppdraget

I 2021 ble IUGs tekniske faggrupper forespurt om å designe og evaluere byggingen av et nytt samfunnseter på Trax-Kavli gården. I tillegg skrev NTNU student Aurora Marie Jørgensen en master med mening hvor hun utviklet en skisse for det nye samfunnshuset.

Vår samarbeidsorganisasjon Trax Ghana jobber med små jordbrukssamfunn i Nord-Ghana. Organisasjonen opererer under tre tematiske områder: Utdanning og kapasitetsbygging, bærekraftig landbruk og matsikkerhet og likestilling. 

I november 2019 installerte EWB-ingeniører solcelleanlegg med 32 paneler (PV) på Trax-Kavli-gården.  
Som et ytterligere skritt i deres visjon, vil Trax utvide sin Trax-Kavli-gård med et samfunnsbygg. Målet er at dette anlegget skal være av utvidet nytte for samfunnet og for andre som kommer på jobb for å støtte Trax-initiativer og -prosjekter. Samfunnshuset er både et sted for kunnskapsdeling og for sosial aktivitet. Barna kan komme for å lese bøker eller bruke Internett, eller de kan komme bare for å være sammen med venner. Et nært samarbeid med familiene og skolene i nærmiljøet er grunnleggende forutsetninger for samfunnshusets suksess.

Ingeniører uten grenser (EWB) Norge rekrutterte ingeniører for å bistå i utformingen og evalueringen av samfunnshuset på Trax, Ghana.  
Ingeniørene utformet planer for: 

  • Strukturelle aspekter (Formål og funksjonaliteter) 
  • Energi 
  • Vann og sanitær 

Det ble også foretatt en bærekraftsanalyse for å vurdere klima og bærekraftsaspekter ved samfunnshuset i henhold til SDG.  

Ønsker du å lese hele rapporten kan denne lastes ned i menyen til høyre.  

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone