Installasjon av solcelleanlegg

Trax Ghana | Ghana

Om Oppdraget

To IUG-ingeniører reiste til Ghana for å installere solcelleanlegg på Trax Ghana gården.

Vår samarbeidsorganisasjon Trax Ghana jobber med små jordbrukssamfunn i Nord-Ghana. Organisasjonen opererer under tre tematiske områder: Utdanning og kapasitetsbygging, bærekraftig landbruk og matsikkerhet og likestilling.

Trax Ghana jobber med et stipendprogram som skal sikre at flere studenter fullfører ungdomsskole i Upper East Region i Ghana, men strøm er en stor utgiftspost for skolen. I skoleåret 2017/2018 utarbeidet derfor en gruppe studenter en rapport som beskrev hvordan bruk av solenergi ville kunne bidra til reduksjon i driftskostnaden ved gården, sikre dens fremtidige drift, og muliggjøre realisering av fremtidige prosjekter. Dette arbeidet ble videreført av en ny gruppe med studenter i 2019, som monterte et solcelleanlegg basert på den første rapporten i en container. Containeren ble så sendt fra Norge til Ghana.

Etter å ha blitt stående i tollen i Accra i lang tid, kom containeren endelig fram til gården og IUG kunne sende 2 ingeniører for å installere det i november 2019.

Ingeniørene Truls og Torstein bidro med installering av solcellepaneler bestående av 32 paneler (PV), samt å koble anlegget til en vannpumpe og til strømnettet på gården. Dessuten hjalp de til med med opplæring av lokale frivillige i drift og vedlikehold. Det ble også gjennomført en kontrolldag sammen med Trax og daglig leder på gården.

Status 01.04.2020:

Akkurat nå jobber et team med 3 ingeniører med en videreføring av dette prosjektet, hvor 2 drivhus skal bygges på Trax-gården. Det ovennevnte solcelleanlegget har nok kapasitet til å forsyne begge drivhusene med energi. Prosjekteringen foregår fra Norge, og feltarbeid skal gjennomføres så snart situasjonen tillater det.

 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone