Installasjon av solcelleanlegg

Trax Ghana | Ghana

Om Oppdraget

Vår samarbeidsorganisasjon Trax Ghana jobber med små jordbrukssamfunn i Nord-Ghana. Organisasjonen opererer under tre tematiske områder: Utdanning og kapasitetsbygging, bærekraftig landbruk og matsikkerhet og likestilling.

Trax Ghana jobber med et stipendprogram som skal sikre at flere studenter fullfører ungdomsskole i Upper East Region i Ghana, men strøm er en stor utgiftspost for skolen. I skoleåret 2017/2018 utarbeidet derfor en gruppe studenter en rapport som beskrev hvordan bruk av solenergi ville kunne bidra til reduksjon i driftskostnaden ved gården, sikre dens fremtidige drift, og muliggjøre realisering av fremtidige prosjekter. Dette arbeidet ble videreført av en ny gruppe med studenter i 2019, som monterte et solcelleanlegg basert på den første rapporten i en container. Containeren ble så sendt fra Norge til Ghana.

Etter å ha blitt stående i tollen i Accra i lang tid, kom containeren endelig fram til gården og IUG kunne sende 2 ingeniører for å installere det i november 2019.

Ingeniørene Truls og Torstein bidro med installering av solcellepaneler bestående av 32 paneler (PV), samt å koble anlegget til en vannpumpe og til strømnettet på gården. Dessuten hjalp de til med med opplæring av lokale frivillige i drift og vedlikehold. Det ble også gjennomført en kontrolldag sammen med Trax og daglig leder på gården.

Status 01.04.2020:

Akkurat nå jobber et team med 3 ingeniører med en videreføring av dette prosjektet, hvor 2 drivhus skal bygges på Trax-gården. Det ovennevnte solcelleanlegget har nok kapasitet til å forsyne begge drivhusene med energi. Prosjekteringen foregår fra Norge, og feltarbeid skal gjennomføres så snart situasjonen tillater det.

Vi ser også etter studenter som vil delta i prosjektet; les mer her.

Lignende oppdrag
I 2021 ble IUGs tekniske faggrupper forespurt om å designe og evaluere byggingen av et nytt samfunnseter på Trax-Kavli gården.
Les mer
NTNU student Aurora Marie Jørgensen har skrevet en master med mening hvor hun utvkliker en skisse for det nye samfunnssenteret til Trax Ghana.
Les mer

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone