Hjem/Aktuelt/En lærerik og uforglemmelig reise

En lærerik og uforglemmelig reise

Master med Mening-studentene Synne og Jehan var tidligere i år på feltstudie til Tanzania, hvor de undersøkte vannsystemene i en rekke landsbyer nær Haydom. I denne artikkelen kan du lese litt om hva de gjorde og ikke minst hvordan feltarbeidet har gitt en ny dimensjon til fagfeltet de har spesialisert seg innenfor.

Utgangspunkt for feltstudiene 
Som en del av vårt master med mening ved NTNU, fikk vi i februar 2023 reise til Haydom, Tanzania på feltarbeid. Målet med reisen var å ta vannprøver og gjennomføre intervjuer i landsbyer i nærheten av Haydom by. Landsbyene i området har begrenset tilgang til vann og 26 av de fikk i løpet av 2015 til 2021 installert solcelledrevede vannbrønner i regi av Kirkens nødhjelp. Planen var egentlig å se på oppfølgingen av systemene og hvordan det hadde påvirket samt vurdere bærekraften og motstandsdyktigheten til dagens solcelledrevede vannsystemer i området. Da vi kom ned oppdaget vi at noen av landsbyene hadde videreutviklet systemene sine og etter feltarbeidet endret vi fokuset på oppgaven til å se på hvilke faktorer som bidro til denne utviklingen.  

Besøk til 16 landsbyer 
Med hjelp fra vår lokale samarbeidsorganisasjon Four Corner Cultural Program (4CCP) og lange humpete bilturer fikk vi gleden av å besøke hele 16 landsbyer. Dette ga oss 26 vannprøver, 96 intervjuer og mange gode minner. Folkene i landsbyene var imøtekommende og engasjerte og bidro dermed stort til at vi fikk gjennomført alt vi hadde planlagt i tide. Vi fikk i tillegg installert to fjernmålingssensorer som kontinuerlig sender oss informasjon fra brønnene i området.  

Stor trygghet med IUG-mentor på feltreise 
Vår IUG-mentor Rebecca Martinsen var med oss den første uka og var en stor trygghet og en faglig bauta for oss. Hun talte vår sak i møte med ulike aktører med ulike forventinger og hjalp oss å fokusere på de viktige tingene i startfasen av arbeidet. Dette gjorde at vi raskt kom inn i riktig spor og gjorde arbeidet mer effektivt. Rebeccas synspunkter og nyansering av det opplevde vi lærte oss masse om denne typen arbeid og førte til at vi slapp unna en del fallgruver. Som om ikke det var nok var det også veldig hyggelig å henge med henne.  

Mye ny kunnskap 
I tillegg til å lære mye om vannsystemer og vannkvalitet, har denne reisen gitt oss mye ny kunnskap om de forskjellige stammene i Tanzania og deres kultur. Dette er på grunn av de dyktige menneskene i 4CCP. Det å samarbeide med en lokal aktør som kan peke på viktige aspekter og aktører, forklare handlingsmønstre og skaffe oss innpass i lokalmiljøer og til menneskene som lever i de har vært helt essensielt i vår opplevelse av reisen, læringsutbyttet vårt og i datainnsamlingen vår.  

Vi har gjennom dette feltarbeidet vært direkte vitne til menneskenes tilpasningsdyktighet i møte med vannrelaterte utfordringer og hvordan vann er dypt knyttet til det sosiale livet i utviklingsområder. Dette har vært veldig inspirerende og gitt oss en ny dimensjon til et fagfelt vi trodde vi kjente godt. Vi vil derfor takke NTNU, Ingeniører uten grenser, Norsk Vannforening, SINTEF og 4CCP for deres bidrag og støtte. Dette var en lærerik og uforglemmelig reise. 

Mai 2023 
Synne Ingeborg  Høyås
Jehan Kanaganathan 

Del:
Powered by Cornerstone