Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/Erfaringsutveksling med feltsett for drikkevannsanalyser

Erfaringsutveksling med feltsett for drikkevannsanalyser

Drikkevannsanalyser er viktige i flere IUG oppdrag og i en rekke vannprosjekter innen bistandsarbeid. I forberedelsene til feltstudier i Nord-Ghana var det lite informasjon å finne om erfaringer fra egnede feltkit for å utføre vannanalyser, forteller Erik Storrønning, som nylig leverte sin masteroppgave skrevet i IUGs Master med Mening program. Les hans blogginnlegg om erfaringene med feltsettet han benyttet på feltstudiene i Nord-Ghana.

Vannanalyser av 17 vannkilder
Under feltoppholdet utførte masterstudent Erik Storrønning og feltmentor Atle Dagestad vannanalyser og så på forbedrende tiltak for drikkevannskvaliteten. I samarbeid med Trax Ghana og Trax Norge ble 17 vannkilder i fire lokalsamfunn i Bongo og Bolgatanga distriktene analysert for metaller og mikrobiologisk forurensning. Ved hjelp av feltsettet CBT+TC MPN fra Aquagenx var det mulig å gjennomføre mikrobiologiske analyser i felt med gode resultater. Ved hjelp av feltsettet ble syv av 13 drikkevannskilder påvist kontaminert av E. coli, og slik fekal forurensing fra enten dyr eller mennesker. Feltsettet viste seg svært egnet i settinger hvor bistandsaktører kan befinne seg i.

Trax Ghana
Trax Ghana og Trax Norway er søsterorganisasjoner som arbeider med å redusere fattigdom og øke matsikkerheten i regionen Upper East, Ghana. Dette gjør de blant annet ved å lære opp unge, og da spesielt jenter i agrikultur på sitt senter i Bongo-distriktet. Sammen med Ingeniører Uten Grenser ønsket de i oktober å analysere vannkvaliteten i området, da både overflatevann og brønnene som ble brukt til drikkevann. Vi tok 167 vannprøver, både fysisk-kjemiske og mikrobiologiske av fire overflatekilder og 13 brønner. Kjemiske analyser ble sent til laboratorie i Norge, mens mikrobiologiske ble både gjort i felt av ovennevnte og på et laboratorie i Ghana. I denne bloggen er det fokus på erfaringene av feltsettet som ble brukt til mikrobiologiske analyser.

Brukervennlig feltsett
Feltsettet som ble brukt var Aquagenxs sitt CBT+TC MPN kit. Feltsettet muliggjør analyse av både E. coli og totale koliformer i felt. I tillegg til å måle tilstedeværelse måler den også konsentrasjonen i form av Most Probable Number. Det er gjort flere uavhengige studier av feltsettets nøyaktighet, blant annet av UNICEF og WHO, og de alle har konkludert feltsettet som et godt verktøy for drikkevannsanalyser. Settet bruker et vokstmiddel med glukose-og fluorgenisk substrat som E. coli og koliforme bakterier spiser opp. I felt inkuberes prøver i en pose med separate lommer av 1,3, 10, 30 og 56 mL. Ved tilstedeværelse av E. coli og koliforme bakterier blir prøven respektiv blå i normalt lys og fluoriserende i UV-lys. Etter inkubering blir prøven scoret basert på hvilke av lommene som påviser tilstedeværelse av enten E. coli eller koliforme bakterier.

Sammenlignet med laboratorieanalysene var feltanalysene billig, kun 106kr/prøve og visste seg svært praktisk i felt. Analysene kunne bli tatt på stedet, noe som ikke gjorde det nødvendig å frakte prøvene til et laboratorie innen kort tid. Et annet stort fortrinn er at analysene kan gjennomføres av hvem som helst. Det krever ingen avansert opplæring eller utstyr, noe som gjør det veldig tilgjengelig og brukervennlig i bistandssammenheng.

Fleksibelt og uavhenig system
Med momentan inkubering i felt og egne analyser er også resultatene raskt tilgjengelig. Dette viste seg utrolig nyttig i studien da det tillot endringer i prøveplanen, endringer som kanskje ikke ville vært mulig dersom man må vente på et laboratorie. Et fleksibelt og uavhengig system betydde at flere kontrollprøver kunne tas hvor det ble påvist fekal forurensning, samt færre hvor analysene var gode. I tillegg kunne problemer i prøveplanen avdukes raskt, slik at feil kunne rettes opp. Med egne analyser er det også mindre risiko for at eksterne faktorer, som regn og dårlige veier blir en utfordring. Eksempelvis, noen uker før arbeidet kollapset en viktig bru i området som gjorde at flere områder ble avsperret fra veinettet. Feltsettet kunne derimot vise varierende konsentrasjoner i samme prøve. Ett fåtall duplikater ga ulike konsentrasjoner, men trenden var likevel den samme. For eksempel kunne en duplikatprøve måle 48.3 CFU/100mL og > 100CFU/100mL, men trenden av høy forurensing er fremdeles lik

Konklusjon
Å ikke være avhengig av et laboratorie var praktisk både med tanke på tid -og budsjett, spesielt når analysene er av god kvalitet. Med ingen behov for opplæring eller dyrt utstyr gjør at hvem som helst kan gjennomføre vannanalysene. For å konkludere var feltsettet særdeles nyttig i studien, og å anbefale til alle som skal arbeide med drikkevannsanalyser i bistandsprosjekter.

Februar 2022,
Erik Storrønning

Del:
Powered by Cornerstone