Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/VEIER VIDERE - motivasjon, erfaring og innspill fra medlemmer

VEIER VIDERE - motivasjon, erfaring og innspill fra medlemmer

I perioden 24. mai til 4. juni gjennomførte vi en medlemsundersøkelse med temaet IUG aktivitet i Norge. Hensikten var å samle erfaringer og få innspill fra medlemmer til det videre arbeidet. Stor takk til alle som har bidratt til nettopp dette! I denne artikkelen kan du lese et kort sammendrag fra undersøkelsen, og du finner også lenke til hele rapporten.

Meldemsundersøkelse - IUG aktivitet i Norge
Så vidt nåværende administrasjon kjenner til, var denne undersøkelsen den første medlemsundersøkelsen som IUG har gjennomført. Undersøkelsen var ingen generell medlemskapstilfredshets undersøkelse, men en spisset undersøkelse knyttet til erfaringer og muligheter for IUG aktivitet i Norge. Svarprosenten var lav, kun 7%. Slik sett gir den ingen fasit på hva medlemmer mener om IUG aktivitet i Norge, men den gir like fullt verdifull innsikt i både motivasjon og muligheter for å styrke IUG sitt arbeid. 

Motivasjon for medlemskap gir godt utgangspunkt for styrking av IUG! 
Halvparten av respondentene oppga det å kunne søke på feltoppdrag som viktig motivasjon for IUG-medlemskap, mens den øvrige halvparten sa at dette ikke var viktig eller var nøytrale til spørsmålet. Dette er interessante tall for organisasjonen. På den ene siden er vi opptatt av at mange av våre medlemmer har lyst til å søke på oppdrag – slik at vi har en stor kompetansepool å ta av når vi utlyser frivillige feltoppdrag innenfor et bredt spekter av fagområder. På den andre siden, er det svært gledelig at dette ikke er den eneste motivasjonsfaktoren. Behovet for frivillige som reiser i felt er langt mindre enn behovet organisasjonen ellers har for medlemmer som ønsker å engasjere seg i organisasjonens formål.  

Det at mange motiveres av å vise støtte til IUG og IUGs formål, samt at det å være del av et engasjert fellesskap motiverer, gir organisasjonen et godt fundament for videre utvikling.  

Interesse for styrking av aktiviteter i Norge 
Undersøkelsen har gitt noen pekepinner på hvilke praktiske forhold som er viktig for å øke aktiviteten. Videre har undersøkelsen gitt indikasjoner på hvilke aktiviteter i Norge, som flere medlemmer kunne tenke seg å være med på. Av de tolv aktivitetene som ble beskrevet i undersøkelsen fikk følgende aktiviteter høyest score: Case-arbeid, inspirasjonsdager for unge, verkstedjobbing og Missing Maps arrangementer. 

Konklusjon
Denne undersøkelsen gir et viktig innblikk i hva som motiverer og hvilke ønsker medlemmer har for aktiviteter i Norge. Oppgaven som nå ligger på administrasjonen, styret og andre sentrale frivillige i organisasjonen, er å finne ut hvordan vi best ivaretar medlemmenes motivasjon og engasjement. Gjennom styrking av de formelle strukturene vi har i dag, som faggrupper og lokalavdelinger, men også ved å se på andre måter medlemmer kan engasjere seg. På denne måten kan vi sammen sørge for at IUG og vår humanitære ingeniørinnsats blir mer synlige og mer relevante, både for nye medlemmer og bedriftspartnere, fastgivere og tilskuddsgivere, samarbeidsorganisasjoner i felt, nasjonale myndigheter og andre som kan tenkes å være viktige støttespillere for vårt arbeid. 

Stor takk til alle som svarte på undersøkelsen, og dermed har bidratt til et godt utganspunkt for videre arbeid med å styrke IUGs arbeid og aktivitet i Norge. Vi gleder oss til den videre prosessen, sammen med styret og engasjerte frivillige!

20. juni 2023
Beste hilsen
IUG administrasjonen

Heler rapporten fra medlemsundersøkelsen kan du lese i pdf her.

Del:
Powered by Cornerstone