Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/Gleden over mestring av 'Science'-fag har ingen landegrenser

Gleden over mestring av 'Science'-fag har ingen landegrenser

«Hvilke variabler påvirker resultatet i forsøket her? spør lærer Peter. «Diskuter med gruppen, og fyll ut tabellen på den hvite tavlen». Elevene stimler sammen, og prater i munnen på hverandre. Alle gruppene jobber fokusert med oppgaven, stemningen i klasserommet blir nesten litt konkurransepreget når elevene jobber. «Lærer, lærer, se vi er ferdig, kom og se» roper den første gruppen. Peter går bort til gruppen for å høre hva de har blitt enige om.

Han er en av de 25 kenyanske lærerne, fra fem ulike skoler, som deltar på prosjektet STEM Without Borders. Et prosjekt hvor vi ønsker å dele erfaringer om hvordan gjøre realfagsundervisningen utforskende, praktisk rettet og dermed skape mestring og motivasjon hos elevene. I likhet med Norge har Kenya fått en endring i læreplanmålene, nå står analytiske ferdigheter og kreativ tekning på agendaen. Lærerne vi møtte påpekte at det var tre faktorer som begrenser utviklingen av undervisningen; ressurser, kompetanseheving hos lærere og tid. I løpet av en uke var vi to frivillige på hver av de fem skolene. Vi delte erfaringer fra forsøkene til Forskerfabrikken, med mål om å bidra til en mer praktisk rettet og utforskende undervisning. Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som jobber for å øke unges forståelse for real- og teknologifag gjennom å knytte teori og praksis sammen.  

«Good morning» sier Peter når han kommer inn i klasserommet. Hver morgen møtte vi lærerne for å dele erfaringer. Vi gjennomgikk ulike forsøk og praktiske oppgaver som var knyttet til den kenyanske læreplanen. Sammen så vi på ulike måter å bruke medbrakt utstyr på, her var det mye læring både for oss frivillige og lærerne, vi kalte det kollegalæring. Til slutt planla lærerne dagens «Science»-time. En time med forsøk, både for å nå dagens læringsmål og for at lærerne skulle få trene på gjennomføring. Forsøkene og de praktiske aktivitetene når læreplanmål for 7. 8. og 9. trinn i Kenya. Lærerne har mye undervisning i løpet av en dag, og tiden for å planlegge er knapp. Gjennom prosjektet håper vi at vi har satt lærerne i fokus og økt mengden praktiske aktiviteter de kan gjennomføre på flere trinn, og anvende forsøkene om igjen på nye elevkull.   

80 elever i klasserommet, ingen pulter og skrivesaker skiller klasserommet i Talek fra et standard norsk klasserom. Men det finnes også flere likheter, en av dem er at matematikk er det mest utfordrende faget for elevene ifølge de lokale lærerne. Gjennom uken introduserte vi lærerne for ulik undervisningsmetodikk, blant annet stasjonsundervisning og vertikale tavler. Vertikale tavler er basert på Peter Liljedahls forskning «Building Thinking Classrom». Elevene jobber gruppevis, oppgavene er utforskende, det er lav inngangsterskel og stor takhøyde, alle skal bli utfordret og kjenne mestring. I tillegg knyttet vi inn konkreter i matematikk-regningen. Det var imponerende å se hvor åpne lærerne var for nye inngangsvinkler til faget, og hvor mye de ønsket å teste ut metodene på elevene.  

Oppdraget bestod av mange høydepunkter, både i morgenøkten i lag med lærerne, men også med elevene. Realfagsgleden og entusiasmen for STEM-fagene var på topp i slutten av uken. Et av de mest minnerike høydepunktet var siste undervisningsdag hvor matematikk stod i fokus. Vi utfordret lærerne på ulike problemløsningsoppgaver i matematikk. Det var inspirerende å se hvordan de samarbeidet, og fant flere ulike måter elevene kunne løse oppgavene på. Kollegalæringen ga også oss frivillige nye inngangsvinkler for å løse matematikkoppgavene, og vi fikk gode samtaler om elevenes opplevelse av matematikk og hvordan møte elevene på deres nivå. Iveren for å mestre som elevene viste var nå overført til lærerne og de var like ivrige og ønsket å vise kompetanse.  

«Så hva har dere funnet ut» sier Peter til den første elevgruppen. Elevene prater i munnen på hverandre. Alle ønsker å vise kunnskap om hvordan de ulike variablene har påvirket. Peter smiler, ser på eleven og sier «En om gangen».  

Gleden av å se elever mestre og glede seg til «Science»-timen har ingen landegrenser, og varmer både et lærerhjerte i Kenya og i Norge. 

Februar 2024,
Ida, frivillig på Talek Boarding primary school

Del:
Powered by Cornerstone