Hjem/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Velkommen 2024 - et nytt år fylt med teknologi og nytenkning! 

Velkommen 2024 - et nytt år fylt med teknologi og nytenkning! 

Godt nytt år! Alle IUG’ere, støttespillere og samarbeidspartnere kan se tilbake på et fantastisk år med humanitær ingeniørinnsats i 2023. Nå bretter vi opp ermene for et nytt år med teknologidrevet innsats for en bærekraftig og rettferdig verden. 

Teknologitilpasninger og innovasjonsprosjekter 
For en organisasjon som bruker teknologi og ingeniørkompetanse i humanitært arbeid, er løsningsjakt og nytenkning integrert i alt vi gjør. Ofte handler det om hands-on løsninger. Her legger kompetansedeling, kontekstforståelse og samarbeid grunnlaget for teknologitilpasninger som sikrer grunnleggende infrastruktur for mennesker i sårbare lokalsamfunn. Andre ganger gjør vi mulighetsstudier som viser vei for større satsninger. Vi har de siste årene involvert oss i flere humanitære innovasjonsprosjekter. Dette er prosjekter som utfordrer etablerte sannheter og søker å finne nye arbeidsmåter og nye typer partnerskap for å løse humanitære behov på effektfullt og bærekraftig vis. 

Selvfølgeligheter og muligheter 
Når våre frivillige IUG-ingeniører sørger for grønn infrastruktur i lav- og mellominntektsland, løser dette behov som de fleste i vår del av verden tar som en selvfølge. I et land som Norge er det lett å ta for gitt at vannet renner i krana, søppeldunkene tømmes hver tirsdag, og at en har strøm til det en trenger (og sannsynligvis mere til). For menneskene vi møter på våre oppdrag er det lite som tas som en selvfølge. Forbedringer i grunnleggende infrastruktur blir tatt imot med stor glede - og en visshet om at dette skaper nye muligheter, både for enkeltmennesker og lokalsamfunnet. Med rent vann, elektrisitet, avfallshåndtering, klimatilpasningstiltak og forbedringer i matproduksjon, åpnes flere muligheter for å skape seg en bedre fremtid. Det har vi sett i viktige oppdrag blant annet i Senegal, Kenya, Tanzania og Uganda i 2023. Og med teknologidrevet innsats håper vi å bidra til flere muligheter og større framtidstro for mennesker også i 2024. 

STEM – realfagsundervisning som inspirerer  
Et viktig prosjekt i 2024 er STEM Without Borders. Allerede i slutten av januar reiser ti IUG-frivillige på feltoppdrag til fem skoler i Kenya. Dette prosjektet bygger videre på pilotprosjektet vi gjennomførte i november 2022, hvor vi sammen med Forskerfabrikken, kurset lærere ved to barneskoler i Kenya – i praksisnær og inspirerende realfagsundervisning. Dette pilotprosjektet ble en suksess. Og vi gleder oss nå veldig til en ny runde med STEM Without Borders. Målet er å gi lærere flere verktøy som styrker realfagsundervisningen i de viktige STEM (science, technology, eningeering, mathematics)-fagene, for unge elever.  

Humanitær innovasjon 
Dette året vil preges av at vi starter opp to nye humanitære innovasjonsprosjekter. Enhancing access to safe drinking water in Northwest Syria tar sikte på å håndtere de kritiske vannutfordringene for internt fordrevne flyktninger i Nordvest-Syria. Sammen med vår gode partner Field Ready Türkiye skal vi utforske og utvikle lokalt tilpassede vannrensningssystemer, og legge til rette for fremveksten av lokale leverandører som kan forbedre folks tilgang til trygt drikkevann, sanitærforhold og hygiene. I Social Plastics for Development in Somalia er målet, sammen med World Vision Somalia, å skape en bærekraftig forretningsmodell for plastavfallsresirkulering. Gjennom en innovativ tilnærming, folkelig engasjement og kompetansebygging søker vi å øke bevisstheten rundt plastproblematikken og skape grønne jobber for de mest sårbare gruppene i Hargeisa, den største byen i Nord-Somalia. Begge prosjektene er finansiert av Innovasjon Norge sitt Humanitære Innovasjonsprogram, noe vi er svært takknemlige for.  

I 2024 vil vi fortsette å bidra inn i Norsk Folkehjelp og Human Brights sitt prosjekt for resirkulering av mineryddingsutstyr til nye produkter. Vi vil også støtte opp om viktige satsninger i Nepal og Syria, som har spunnet ut fra vårt innovasjonsprosjekt Waste for Warmth (sluttrapporten til Innovasjon Norge ble levert rett før jul og er publisert på vår hjemmeside). I hovedsak handler dette om bruk av polyflossteknologi som gjør plastavfall om til isolasjonsmateriale i bygg – som gir beskyttelse mot kulde, varme og støy, og samtidig bidrar til håndtering av plastavfall og skaper arbeidsplasser. 

Vi gleder oss til et nytt IUG-år 2024. Vi kan love en god porsjon nytenkning, og solide doser med teknologidrevet innsats til beste for folk, lokalsamfunn og kloden. Og som alltid; dette er bare mulig fordi vi har et fantastisk lag av frivillige, støttespillere og samarbeidspartnere. 2024 blir et bra år. Sammen skal vi få til mye! 

Oslo, 05.01.24. 
Marianne Nilsen Sturmair 
Daglig leder, IUG 

Del:
Powered by Cornerstone