Hjem/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Reisebrev - STEM Lærertrening i Kenya

Reisebrev - STEM Lærertrening i Kenya

Det er helt stille. Imponerende stille gitt at det er mer enn 50 mennesker samlet i samme rom. Alle har blikket rettet mot det som skjer der fremme - en tynn papirsylinder er plassert på høykant og lærer Sarah har akkurat tent fyrstikken som skal gi svaret på hva som skjer når man tenner på en tepose.

STEM Without Borders er et prosjekt hvor en salig blanding av norske ingeniører og realfagslærere har fått i oppdrag å gi opplæring i ulike eksperimentelle forsøk og undervisningsmetoder til lærere i Masai Mara-området, under ledelse av Ingeniører uten grenser og Forskerfabrikken, gjort mulig ved hjelp av finansiering fra Grieg Foundation og støtte fra Strømmestiftelsen. Fjorårets pilotprosjekt var en suksess, og etter en opplæringshelg i Oslo for hele ti frivillige IUG’ere i begynnelsen av januar, var årets plan å dekke opplæring på fem ulike skoler i området, én privat og fire offentlige. Kenya har et meget godt skolesystem sammenliknet med andre afrikanske land, og prosjektet passer veldig bra inn med en nylig revisjon av læreplanen hvor det skal mer praktisk og elev-aktiv læring inn i skolehverdagen.

Men tilbake til tepose-eksperimentet. Dette var ikke egentlig ett av eksperimentene vi hadde planlagt å gjennomføre. Ettersom uforutsette saker kan skje på denne type oppdrag, som at bagene med utstyr ble forsinket med flere dager, var det en fornøyelse å oppleve hvor positivt og godt sammensatt team vi frivillige var. På kort tid hadde vi diskutert oss frem til alternative opplegg som krevde minimalt med utstyr, slik at vi kunne holde den planlagte progresjonen hvor vi skulle ha møte med alle de involverte lærerne dagen etter ankomst. Det flygende tepose-eksperimentet havnet dermed inn i opplegget. Etter diskusjon og gruppearbeid med de kenyanske lærerne om hva god læring er, var det tid for å demonstrere hvordan et slikt praktisk forsøk kan implementeres i undervisningen. Fremfor å bare fortelle hva som vil skje, inviterte vi til diskusjon i forkant hvor ulike hypoteser ble fremsatt av de ulike gruppene. Under diskusjonen tok vi i bruk Liljedal-matter- hvite plastmatter som fungerer som små whiteboard-tavler, hvor gruppen kan samles rundt for felles diskusjon. Dette ble også en god måte å bli bedre kjent med hverandre, hvor vi blandet lærere og oss frivillige i de ulike gruppene. Vi videreutviklet tepose-eksperimentet til å også inkludere utprøving av en alternativ variant - enten å endre formen, å endre materialet ved å fukte det i vann eller etanol, lage hull på midten - her kom kreativiteten frem! Det ble svidd av ganske så mange teposer i denne økten, men stemningen var god og denne måten å gjennomføre opplegget på fungerte bra.

Den virkelige magien opplevde vi neste dag. Da skulle lærerne vi hadde hatt opplæring med, gjennomføre opplegget med elevene sine. Foran alle elevene, eller «the learners», som er den kenyanske måten å omtale elever på, holdt lærer Sarah frem en tepose. Hva er dette? spurte hun gruppen. Ingen svarte. Fra sidelinjen fikk vi en av disse små vekkerne på forskjellene i samfunnet vi frivillige lever i og den daglige virkeligheten her i Mara. For teposer er for de rike, de som kun lager te til en person om gangen. Da lærer Sarah åpnet teposen og tømte ut innholdet i hånden slik at alle kunne se, gikk et gjenkjennelses nikk igjennom det unge publikummet – «ah, tea, of course!» For å erkjenne at nå hadde lærere og «the learners» - elevene - oppnådd en felles forståelse for rammene for neste trinn, lød «Are we together, learners?» fra lærer Sarah, hvor gruppen bekreftet «yes», og dermed gikk de videre til å dele opp i grupper for å diskutere hypoteser.

Noen elever gjettet på at teposen ville brenne opp. Noen trodde den ville smelte, eller kanskje eksplodere.

Lyden fra fyrstikken er det eneste som kan høres, og flammen blusser opp. Lærer Sarah antenner teposen, og spenningen er til å ta og føle på. Flammen spiser opp materialet, omdanner det til noe gråsvart, snart er det ikke mer tepose igjen - og da! Da skjer det som ingen hadde trodd skulle skje da de diskuterte hypoteser - teposen flyr! Akkurat det øyeblikket hvor den stiger til værs, og hvor den spente stemningen i rommet forløses av det noe uventede fenomenet som alle kan observere - det øyeblikket er definisjonen av STEM Without Borders. Begeistring over naturvitenskap, nysgjerrighet, undring på hvorfor ting skjer - dette har vi alle felles - uavhengig av landegrenser og samfunnsøkonomiske forhold.

Ingunn Westvik Jolma,
frivillig på Mara Girls Leadership School
i prosjektet STEM Without Borders
21.02.2024

Del:
Powered by Cornerstone