IUG NMBU

Om IUG NMBU

 

Ingeniører Uten Grenser (IUG) NMBU er en studentavdeling under IUG Norge og er lokalisert på Ås. Vi har fokus på å bevisstgjøre, utruste og utnytte NMBU-studenten og dens kompetanse til å fremme bistandsarbeid. Vår visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse.

IUG NMBU ble offisielt opprettet våren 2013, da noen engasjerte studenter ønsket å gjøre en forskjell også under studietiden. Siden den gang har avdelingen vært i stadig vekst, og teller i dag rundt 30 aktive medlemmer. IUG NMBU baserer seg på frivillige aktive studenter som er organisert i gruppene: arrangement, prosjekt, master og teknisk. Siden oppstart har disse arbeidet mot fokusområdene til IUG NMBU blant annet gjennom å arrangere foredrag og seminarer, frivillighet i nærområdet, utarbeide en alternativ studieplan kalt «bistandsingeniøren» og å legge til rette for «master med mening». I tillegg holder vi en rekke interne arrangement og aktiviteter gjennom året. I 2018 har IUG NMBU en nyopprettet gruppe som skal jobbe for å skape tekniske løsninger som blant annet kan brukes i felt.

IUG NMBU ønsker å være en plattform hvor studenter kan møtes gjennom et felles engasjement for bistandsarbeid.

 

Informasjon


Opptak

IUG NMBU har opptak av nye medlemmer to ganger i året. Disse er ved begynnelsen av september og februar. Det vil komme mye informasjon i forkant av opptaket.

Hvem kan søke

Vi ser etter engasjerte studenter som ønsker å rette et større fokus på ingeniørmessig bistandsarbeid blant studenter ved NMBU. Dette er en stor oppgave og vi trenger derfor en engasjert, sammensatt medlemsgruppe med bred tverrfaglig kompetanse. Studenter som ikke studerer tekniske fag er svært velkomne til å søke.

Kontakt

nmbu

Følg oss

Powered by Cornerstone