Teknisk gjennomgang av vannrenseanlegg

Kirkens Nødhjelp | Irak

Om Oppdraget

IUGs aller første oppdrag ble gjennomført for 9 år siden! Teamet hadde utreise i februar 2011. Oppdraget var et samarbeid med Kirkens Nødhjelp (KN) i de sørlige deler av Irak.

KNs rehabilitering- og konstruksjonsprogram i Irak var et av deres største innen vann, sanitær og hygiene (WASH). KN hadde vært i Irak siden 1997 med kontorer i Baghdad og Basra, og gjennom dette programmet hadde de installert vannrenseanlegg i landet. På grunn av sikkerhetssituasjonen etter krigen i 2003 måtte norske representanter forlate Basra i 2005. Anleggene ble overlatt til lokale representanter mens KNs kontorer styrte det hele fra Kuwait og Jordan fra 2005 til 2009.

I 2011 reiste derfor et team for første gang tilbake for å undersøke vannrenseanleggene sammen med vår utsendte ingeniør Bjørnar Danielsen. Det skulle utføres en vurdering av anleggene for å få en oversikt over teknisk status, vedlikehold og om hvordan prosjektene hadde fungert i praksis. Det var viktig å undersøke hvordan lokale myndigheter eller landsbyråd hadde klart å opprettholde drift av anleggene etter overleveringen fra KN. I tillegg var det viktig å intervjue lokalbefolkningen og ledere i landsbyer for å få et bilde av hvordan et vannanlegg hadde påvirket livssituasjonen for menneskene i Irak.

Erfaringer fra Irak

Etter 300 mil på kryss og tvers rundt i det sørlige og sentrale Irak ble 20 anlegg besøkt i løpet av 2 ukers intenst arbeid. Anleggene varierer i størrelse fra små revers-osmose anlegg på skoler eller landsbygda, til mellomstore anlegg på sykehus, samt et stort kommunalt renseanlegg hvor det er gjort rehabilitering og oppgradering.

I tillegg til de tekniske vurderingene i anleggene, var det spesielt interessant å treffe lokale irakere og høres deres historier fra et krigsherjet land hvor vann og strøm er en daglig utfordring for store deler av befolkningen. Det var spesielt å møte mennesker som er så positive og gjestfrie når man hører hva mange har gjennomgått de siste årene gjennom krigen med Iran og Kuwait, samt invasjonen fra USA da Saddam Hussein ble styrtet – fortalte Bjørnar etter oppdraget.

Vanligvis må en være del av KN’s beredskapsgruppe for å kunne delta på et slikt oppdrag, men fordi KN ikke hadde tilgjengelig ressurser på dette tidspunktet, ble det gjort et unntak for dette oppdraget. Bjørnar, utdannet sivilingeniør fra Trondheim i 1994 innen termisk energi og vannkraft, arbeidet på det tidspunktet som prosessingeniør og prosjektleder, og tok fatt på oppdraget med faglig og personlig interesse.

Vi har i 2020 fått bekreftet lokalt at systemene fremdeles fungerer og har virket sammenhengende siden 2008.

Teknisk gjennomgang av vannrenseanlegg

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone