Vannforsyning og -håndtering på Eco Moyo skolen

Arkitekter Uten Grenser | Kenya

Om Oppdraget

Ingeniørene Rebecca Martinsen og Peder Eide Helgason utvikler i dette oppdraget en masterplan for vannhåndtering på Eco Moyo.

Eco Moyo Education Centre er et norsk-kenyansk prosjekt. Ved å engasjere et internasjonalt nettverk av venner, familie, frivillige og givere, bygger Eco Moyo en skole i Kenya, og tilbyr gratis grunnskoleopplæring til barn fra landsbyen Dzunguni. I 2019 fikk 132 elever gratis undervisning.

Det er et stort behov i området for å sikre at lokalsamfunnet er tilpasset kommende og nåværende klimaendringer, derfor Arkitekter Uten Grenser har i de siste månedene utarbeidet en strategisk masterplan for en bærekraftig utvikling av senteret i fremtiden.

Gjennom et oppdrag fra Norge, tok våre ingeniører Rebecca Martinsen (Asplan Viak) og Peder Eide Helgason (Multiconsult) ansvar for å skrive kapitlene i masterplanen som omfatter vannhåndtering og vannforsyning. Dette inkluderer løsninger og anbefalinger for drenering av overvann, innsamling av regnvann, gråvannhåndtering, og forbedring av vannkvalitet i skolens brønn.

Eco Moyo tar nå jobben videre med å implementere løsningene foreslått i planen.

Hele rapporten kan lastes ned i menyen til høyre.


In this assignment, engineers Rebecca Martinsen and Peder Eide Helgason are developing a master plan for water management at Eco Moyo. 

Eco Moyo Education Centre is a Norwegian-Kenyan project. By engaging an international network of friend, family, volunteers and donors, Eco Moyo is building a school in Kenya, offering free primary education to children from the village of Dzunguni. In 2019, 132 students received free tuition. 

There is a great need in the area to ensure that the local community is adapted to future and current climate change, which is why in recent months Architects Without Borders has prepared a stragetic master plan for the sustainable development of the centre in the future. 

Through an assignment from Norway, our engineers Rebecca Martinsen (Asplan Viak) and Peder Eide Helgason (Multiconsult) took responsibility for writing the chapters in the master plan that cover water management and water supply. This includes solutions and recommendations for stormwater drainage, rainwater collection, greywater management and improving water quality in the school’s well. 

Eco Moyo is now taking steps to implement the solutions proposed in the plan. 

The full report can be downloaded in the menu on the right. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone