Hvordan kan vi sikre relevans og bærekraft i internasjonale bistandsprosjekter?

Om Oppdraget

NTNU-studenten Amin Jahangir har våren 2022 levert en Master med Mening, i samarbeid med IUG og Niafrangs Venner. Amin studerer prosjektledelse, på institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Sammen med sin IUG mentor, Katrine Osgjerd Garnæs, utførte han et feltarbeid hos Niafrangs Venner i Casamance, Senegal.

Utviklingen i antall og type bistandsprosjekter er et bemerkelsesverdig element som endrer bistandskonteksten. Internasjonal utviklingsbistand omfatter initiativer med mål om å oppnå bærekraftig sosial og økonomisk utvikling av et land eller målmottakere.

Problemstillingen som tas opp i denne oppgaven er som følger: Hvordan kan vi sikre relevans og bærekraft i internasjonale bistandsprosjekter?

Med bærekraft i prosjekter refereres til et prosjekts vedvarende og varige positive virkning etter at giverorganisasjonen har trukket seg fra prosjektet. Videre tar relevans for seg om det er et reelt behov for prosjektet og dets tiltenkte utfall. Med bistandsprosjekter som fokus, har denne studien til hensikt å supplere, styrke og støtte den overordnede kunnskapen om prosjektledelse. I tillegg til en grundig litteraturgjennomgang, en tverrsnittsstudie som omfatter empiriske data fra bistandsutøvere og feltdata fra Clean Beach - Clean Village-prosjektet, oppnås en helhetlig og overordnet forståelse av fagfeltet internasjonal bistandsutvikling.

Litteraturundersøkelsen, i tillegg til empiriske data, understreker at lokalt eierskap som regel er utilstrekkelig i gjennomførte bistandsprosjekter. Lokal forankring og eierskap er dermed beregnet å være en kritisk driver til suksess i slike prosjekter. En viktig motivasjon for denne studien er at sentrale aktører som donorer og prosjektledere kan dra nytte av denne undersøkelsen og bruke den i planlegging og gjennomføring av nåvarende og fremtidige prosjekter.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 

Fakta

År
Type oppdrag
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone