Teknisk-økonomisk analyse av rural microgrid ved Eco Moyo i Kenya

Om Oppdraget

NTNU-studentene Anja Myhre Waitz og Kari Thorset Lervik har våren 2022 levert sin Master med Mening i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Centre. Anja og Kari studerer energi- og miljø og gjennomførte sitt feltarbeid hos Eco Moyo i Kenya sammen med sin IUG-mentor Ida Fuchs.

Oppgaven tar for seg strømforsyningen ved grunnskolen Eco Moyo Education Centre i Kenya. Skolen har behov for en pålitelig strømforsyning, og det er ønskelig å bruke fornybare energikilder til strømproduksjonen. Formålet med oppgaven er derfor å foreslå et systemdesign for et mikronett som leverer elektrisitet til skolen fra fornybare energikilder. Offgrid løsninger med PV paneler og batterier er hovedfokuset for oppgaven. Hovedformålet med feltarbeidet var datainnsamling om strømbehovet og bygningene på eiendommen. Feltarbeidet var viktig for å forstå muligheter og begrensninger for fremtidige system for strømforsyning ved skolen, og dermed for å sette prosjektgrensene for masteroppgaven.

Bygningene på skolen er i dag organisert i klynger. Basert på preferanser definert av Eco Moyo, samt erfaringer fra feltarbeidet, evalueres systemløsninger med separate systemer for hver klynge, omtalt som en klyngeløsning. Denne klyngeløsningen sammenlignes med en systemløsning hvor hele eiendommen forsynes av ett system, referert til som en ikke-klynget løsning.

Det konkluderes med at systemløsninger for klyngede og ikke-klyngede løsninger gir høy ytelse, og akseptable investeringskostnader. En klynget løsning åpner midlertid for gradvise utvidelser i takt med når midler mottas, når byggeprosjekter realiseres, og når det er behov for mer strømforsyning på skolen. På grunn av denne hovedfordelen, samt andre fordeler, er det funnet at den klyngede løsningen gir den optimaliserte systemløsningen for strømforsyning ved Eco Moyo Education Centre.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone