Safe driniking water NW Syria

Sikker vannforsyning i NV Syria

'Access to safe drinking water in Northwest-Syria' er vårt humanitære innovasjonsprosjekt, som startet opp i januar 2024. Sammen med partner Field Ready Türkiye søker vi å forbedre den kritiske vannsituasjonen i Nordvest-Syria, hvor konflikter og naturkatastrofer har ført til at over en million mennesker lever i akutt behov for rent drikkevann og trygge sanitærforhold (WASH).

Utfordringen
Vann er essensielt for overlevelse, og skader på infrastruktur fra konflikter og katastrofer har alvorlige konsekvenser. En UNOCHA-rapport fra april 2023 understreker det akutte behovet for WASH-hjelp i Nordvest-Syria, som i fjor ble rammet av både jordskjelv og kolera-utbrudd. Den pågående konflikten begrenser også tilførselen av nødvendige varer og tjenester, noe som krever innovative og lokalt implementerbare løsninger for å adressere den pågående vannkrisen.

Innovasjon
For å styrke lokalsamfunnets tilgang til rent drikkevann vil prosjektet fokusere på lokal tilpasning og nedenfra-og-opp innovasjon. Vi vil støtte etableringen av lokal produksjon av vannfiltreringssystemer ved å bygge på eksisterende kapasitet, utnytte humanitær ingeniørkunnskap og utforske teknologi-integrasjon.     

Prosjektmål  
Prosjektet vil jobbe for å fremme vekst av lokale privatsektorleverandører som kan tilby løsninger for rent og trygt vann, og utvikle en forretningsmodell for varig innvirkning. I løpet av den 2-årige prosjektperioden søker vi å øke tilgangen til trygg og sikker vannforsyning til mennesker som lever under svært vanskelige forhold, og dermed bidra til et mer robust samfunn og langvarige forbedringer. 

Prosjektet er støttet av

Sikker vannforsyning i NV Syria

 

Powered by Cornerstone