Social Plastics

‘Social Plastics’ for økonomisk utvikling - Nord-Somalia

Sammen med vår nye partner World Vision Somalia, startet vi i februar 2024 opp innovasjonsprosjektet ‘Social plastics for economic development in Somalia’. Sammen med lokale krefter vil vi addressere humanitære og miljømessige utfordringer i Nord-Somalia.

Utfordringen
Somalia er et land plaget av langvarig borgerkrig og politisk ustabilitet. Det er også ett av de mest sårbare landene for den negative effekten av plastforurensning. Landet har en lang kystlinje og en voksende befolkning, nos som fører til at volumet av plastavfall som genereres øker årlig. Det er mangel på sentraliserte systemer for avfallshåndtering, og store mengder plastavfall havner dermed i miljøet hvor det forårsaker alvorlige skader på dyreliv, forurenser vannveier og bidrar til klimaendringer. Resultatet er miljøforringelse, kompromitterte levebrød og økt sårbarhet.

Innovasjon

Ved å benytte Response Innovation Lab sin tilnærming til humanitær innovasjon, vil vi samle, matchmake og engasjere ungdom, lokalsamfunn og interessenter i privat sektor for å samarbeide om å skape en bærekraftig forretningsmodell for grønne jobber i somaliske samfunn. Områder som vil utforskes kan inkludere lokal produksjon av WASH-produkter, eller konstruksjons- og isolasjonsmaterialer laget av resirkulert plast.

Prosjektmål
Prosjektet baserer seg på samarbeid om lokalt ledede og innovative løsninger, og legger også vekt på å øke bevisstheten om plast på avveie som et miljøproblem. Gjennom å engasjere ungdom, lokalsamfunn og interessenter i privat sektor i atferdsendring og håndtering av plastavfall er målet å utvikle en bærekraftig forretningsmodell innen plastavfallsresirkulering, og samtidig skape grønne jobber for de mest utsatte gruppene i Hargeisa, den største byen i Nord-Somalia.

Prosjektet er støttet av

‘Social Plastics’ for økonomisk utvikling - Nord-Somalia

 

Powered by Cornerstone