Samarbeid med organisasjoner

IUG er alltid interessert i nye oppdrag, og oppfordrer bistandsorganisasjoner med behov til å kontakte oss. Vi søker samarbeid med organisasjoner som tilfredsstiller følgende kriterier:

  • Seriøse organisasjoner med lokal tilstedeværelse eller en partner i felt der oppdraget skal gjennomføres, samt gode sikkerhets- og beredskapsrutiner.
  • Lokasjon for oppdragene er i utviklingsland
  • Området hvor oppdraget skal gjennomføres må være ansett som trygt, og evt. risiko må håndteres på en forsvarlig måte
  • Finansieringen av prosjektet må være tilfredsstillende. IUG bidrar ikke i finansieringen av prosjekter.

IUG er opptatt av at oppdragene vi gjennomfører skal være forankret i reelle lokale behov. Gjennomføring av oppdraget og implementering av tekniske løsninger skal ivareta den helhetlige og langsiktige utviklingen av lokalsamfunnet, og må være bærekraftige også etter at oppdraget er avsluttet.

Vi er i tillegg opptatt av at IUGs ingeniører ikke skal gi konkurransefordeler eller påvirke lokale markeder. Din organisasjon kan få dekket sitt behov for ingeniørkompetanse gjennom et samarbeid med oss! Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

Powered by Cornerstone