Innestemme om dyp urettferdighet på Gaza 

"Det vi ser på Gaza nå er målrettet ødeleggelse av kritisk infrastruktur og en skremmende bruk av KI-teknologi i en krig hvor alle taper. Som ingeniører og teknologer vil vi i Ingeniører Uten Grenser si i fra: Det holder nå. Stopp bombing av sivile mål. Stopp bruk av teknologi som bestemmer hvem som skal leve og hvem som skal dø." skriver styreleder Karl Ove Ingebrigtsen og generalsekretær Marianne Nilsen Sturmair i denne kronikken.

Denne kronikken ble publisert i Teknisk Ukeblad 07.05.24.

Humanitær ingeniørinnsats 
Drivkraften til Ingeniører Uten Grenser (IUG) og vår humanitære ingeniørinnsats er vissheten om at teknologi og ingeniørkompetanse kan bidra til en mer bærekraftig og rettferdig verden. Vår kjernevirksomhet er å sikre grønn infrastruktur i lav- og mellominntektsland, slik som rent vann til skoler, solcellepaneler og batteripakker til sykehus, og bidrag til sirkulære løsninger for avfallshåndtering som skaper arbeidsplasser. Den siste tiden har vårt internasjonale ingeniørnettverk og en fantastisk #ingeniørdugnad her i Norge, gjort det mulig å bidra med vannsystemer og strøm til noen av alle de menneskene som er rammet av den brutale krigføringen på Gaza. 

Krigsherjet infrastruktur 
Infrastruktur rammes i krig. Men uten spesiell kunnskap om militær taktikk, så må det være lov å si at det er en stor forskjell på å sprenge en bro for å hindre fremrykking av fiendens tropper og den massive ødeleggelsen av sivil infrastruktur vi nå ser på Gaza. 

Allerede ved årsskiftet meldte UNICEF at minst 50% av vannsystemene på Gaza var ødelagt, og at vannsituasjonen var på randen av kollaps. FN-organer melder nå om at fire av fem husholdninger mangler tilgang til trygt og rent drikkevann, mer enn 60% av boligene på Gaza er ødelagt eller skadet på grunn av angrep og 1,7 millioner mennesker – over 75% av den totale befolkningen på Gaza – er internt fordrevne. Ingen barn, altså 0% av 625 000 skolebarn har tilgang til utdanning, og kun 11 av 36 sykehus er delvis operasjonelle.  

Fra vår begrensede innsats på bakken, vet vi hvor krevende det er å få tak i teknisk utstyr på Gaza nå. Vår innsats styres av hva som er mulig å få tak i av solcellepaneler og annet utstyr for reparasjon av vannpumper og distribusjon av elektrisitet. Det gir lite mening i å snakke om behovsstyrt innsats. Til det er behovene for overveldende.  

Kunstig intelligens i krigføring 
Bruk av KI i krigføring, er og bør vær grunnlag for etisk refleksjon. Teknologi som, uten menneskelig innblanding, blir brukt for å velge hvem som skal leve og hvem som skal dø, er skremmende. Dette er maskinlærings-teknologi, på et helt annet nivå enn det vi er vitne til når vi scroller gjennom våre algoritme-styrte sosiale medier. 

Informasjonen som nå kommer fram rundt det israelske forsvarets bruk av kraftfulle KI-verktøy for å utpeke menneskelige mål, og i neste omgang ta livet av dem – og de som måtte være i nærheten - er sterkt urovekkende. I en artikkel i The Guardian fra april, forteller flere israelske etterretningsoffiserer om bruk av KI for å identifisere 37 000 Hamas-mål, og hvordan KI klarerer ut bombing av bolighus, hvor Hamas-mistenkte kan befinne seg sammen med sin familie. Omfattende ødeleggelser gjøres mulig ved bruk av en KI basert plattform som genererer bombemål nesten automatisk og i en hastighet langt over det som tidligere var mulig.  

Urovekkende er det også at ansatte i teknologiselskaper som kritiserer arbeidsgivers bidrag til slik teknologi, mister jobben. Eksempelvis slik 50 Google-ansatte opplevde for få uker siden.  

Tech og ingeniørstemmer! 
Det vi ser på Gaza nå er målrettet ødeleggelse av kritisk infrastruktur og en skremmende bruk av KI-teknologi i en krig hvor alle taper. Det er regler i krig. Folkeretten og de internasjonale menneskerettighetene skal beskytte oss alle. Men vi kan ikke vente på jussen for reaksjoner. Det er heller ikke hjelpeorganisasjoner og politiske aktivister alene som må kreve stopp i israelsk krigføring.  

Vår oppfordring til ingeniører og teknologer er å bruke sin stemme. Det er kanskje lettere å la være. Og ja det er i en vibrerende polarisert atmosfære, men like vel. I IUG bruker vi gjerne innestemme, men vil like fullt si i fra: Det holder nå. Stopp bombing av sivile mål. Stopp bruk av KI-teknologi som bestemmer hvem som skal leve og hvem som skal dø. La nødhjelp og utstyr komme inn til sivilbefolkningen på Gaza. Slipp israelske gisler fri og søk konfliktløsning som legger grunnlaget for fred. 

Ingeniører Uten Grenser har også tilsluttet oss initiativet “Tech-folk for fred i Gaza”, og vil delta på deres markering på Eidsvolls plass 7. mai. Her håper vi å møte flere andre som vil markere motstand mot bruken av menneskefiendtlig teknologi i den brutale og ubalanserte krigen på Gaza og ta til orde for fred. 

Karl Ove Ingebrigtsen 
Styreleder, Ingeniører Uten Grenser 

Marianne Nilsen Sturmair 
Generalsekretær, Ingeniører Uten Grenser

 

Mer om IUG sitt engasjement for humanitær ingeniørinnsats og fred i Gaza:

 

 

 

Powered by Cornerstone