Hjem/Aktuelt/Plastdagen 2022 - vel gjennomført!

Plastdagen 2022 - vel gjennomført!

Torsdag 10. november var det duket for en fantastisk samling på Kulturhuset i Oslo. Plastdagen 2022 ble en dag fylt med erfaringsdeling og påfyll av kunnskap om situasjonen knyttet til plastforsøpling, viktigheten av regulatoriske grep og samarbeid på tvers av sektorer. I denne artikkelen kan dere lese en oppsummering av dagen.

PlastDagen 2.0.
Internt hos Ingeniører Uten Grenser (IUG) har Plastdagen 2022 gått under navnet PlastDagen2.0. Dette ville jo bli en to-null versjon av arrangementet som vi i fjor laget til sammen med Norges Geotekniske Institutt (NGI), og som ble satt svært pris på av deltagerne. Med base i et genuint ønske om å samle ulike aktører for erfaringsdeling, påfyll av kunnskap og for å skape muligheter for nye samarbeid, fikk årets arrangement et særdeles spenstig program. Dette skyldes ikke minst at vi fikk forsterkninger med på arrangørsiden med GRID-Arendal, og flere samarbeidspartnere som Norconsult og Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU).

Frokostmøte
Dagen startet med frokostmøte og stort engasjement fra både scene og sal i viktige samtaler om konkret innsats mot plastforsøpling, uformell sektors rolle og veien fram til en virkningsfull global Plastavtale.

Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur holdt første innledning, hvor hun ga oss en oversikt over tidslinjen fram til den historiske dagen – 2. mars i år - da FNs miljøforsamling vedtok et mandat for en global plastavtale. Det er all grunn til å feire enigheten om et slikt mandat, samtidig gjenstår det tøffe forhandlinger fram til avtalen skal være klar mot slutten av 2024. Veien til en solid avtale som blir gjennomført og gir effekt på bakken, krever modige forhandlere. Og her har Norge, som høyinntektsland, oljeprodusent og en av lederne av høyambisjonskoalisjonen et særlig ansvar. Karoline pekte videre på to utfordringer som blir viktige for avtalens suksess; at man klarer å få til felles juridisk bindene regler og at man evner å prioritere tiltak mot de kategoriene av plast som har høyest forurensingsrisiko, spesielt engangsplast, fiskeutstyr og mikroplast.

Neste innledning ble holdt av senior ekspert i GRID-Arendal Ieva Rucevska, som er medforfatter på GRID-Arendals nylig utgitte rapport: «A Seat at the Table – The Role of the Informal Recycling Sector in Plastic Pollution Reduction, and Recommended Policy Changes”. Ieva kunne fortelle at uformell sektor står for 58% av innsamling og resirkulering av plastavfall i verden i dag. Videre fikk vi et godt innblikk i hvem som utgjør denne store gruppen mennesker, utfordringene de står i og veien framover for en særdeles viktig gruppe for konkret innsats i kampen mot plastforsøpling. Rapporten kan lastes ned her: https://www.grida.no/publications/863

Vi var også så heldige å ha med oss Yann Chauvin fra Precious Plastic. Precious Plastic er et nettverk av reirkuleringsentusiaster, som designer low-tech maskiner som legges ut som open-source. Det vil si at maskintegningene kan lastes ned gratis og bygges lokalt. Basert på deres maskiner er det etablert små og mellomstore gjenvinningsstasjoner i mer enn hundre land. Flere av disse i lav- og mellominntektsland. Film fra et større prosjekt i Sahrawi flyktningeleir i Algerie, kan dere se i Webinar-opptaket av fagseminaret (Link lenger ned på siden.)

Frokostmøtet ble avsluttet med en panelsamtale med representanter fra en rekke norske aktører innenfor plasthåndtering- og gjenvinningsarbeid i Afrika og Asia; Emmy Nøklebye fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Silje Anonsen fra NORAD, Mari Kristin Martinsen fra Handelens Miljøfond, Karoline Andaur fra WWF og Gard Sviggum Saabye fra Human Brights, som også er en erfaren IUG-frivillig fra flere feltoppdrag og arbeid i faggruppen maskin- og prosessteknikk.

Fagseminar og workshop
På fagseminaret var det anledning til å gå mer i dybden på tematikken. Hele ni prosjekter ble presentert, og vi fikk høre mer i detalj om hvordan Precious Plastic bidrar med teknologiske løsninger til entreprenører og lokalsamfunn i det globale sør. Det ble gjort opptak av presentasjonene, disse finner du på IUGs webinar-sider, her. 

Etter lunsj var det duket for workshop, der deltagerne ble inndelt i grupper og jobbet med caset: Hvordan få en bærekraftig håndtering av plastavfallet i «Plaston Villa». Engasjementet var stort, og til tross for at gruppene underveis fikk overlevert flere utfordringer knyttet til sine løsninger, manglet det ikke på løsningsiver og kreative resultater. Bonusen her var selvfølgelig å bli bedre kjent og få anledning til å samarbeide på tvers av spisskompetanse.

Veien videre...
Målet med dagen var nettopp å skape en møteplass for folk engasjert i internasjonal plastproblematikk. Det ble rik anledning til å utveksle erfaringer, dele kunnskap og oppdage nye samarbeidsmuligheter. Dette er noe vi vet trengs videre i arbeidet for effektfull innsats både for internasjonalt avtaleverk og konkret arbeid med plastproblematikk på bakken. Det er heller ingen tvil om at vi trenger mer av det som virker, små-skala så vel som store prosjekter, teknologisk kompetansedeling og samarbeid. Den globale plastavtalen må sikres virkningsfulle rammer – og her er det viktig at aktører med hands-on erfaring fortsetter å gi innspill; enten de er en del av den uformelle resirkuleringssektoren eller tilhører humanitær sektor, forskning eller næringsliv.

Vi håper denne dagen har gitt inspirasjon til videre samarbeid og erfaringsdeling. Stor takk til frivillige IUG’ere, medarrangører GRID-Arendal og NGI, samarbeidspartnere Norconsult og Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) - og ikke minst; Alle bidragstytere: Innledere, paneldeltagere og alle frammøtte!

Vi gleder oss til videre samarbeid – og sees ved neste anledning!

Du kan se opptak av presentasjonene under fagseminaret i linken nedenfor.
The seminar was held in English.

See the recorded seminar here!

 

 

Del:
Powered by Cornerstone