Hjem/Aktuelt/Jordskjelvkatastrofen rammet et folk og helsevesen i krise 

Jordskjelvkatastrofen rammet et folk og helsevesen i krise 

Bli med på #ingeniørdugnad for jordskjelvrammede - en ingeniørinnsats som redder liv.

Etter et tiår med krig og konflikt i Syria er millioner av syriske sivile blitt fordrevet og mange lever permanent i en humanitær krisesituasjon. Krigens ødeleggelser har etterlatt tusenvis av kritisk syke pasienter til et helsevesen hvor medisinske fasiliteter og utstyr i svært dårlig stand. Lokale helsearbeidere har anslått at flere syrere dør av mangel på medisinsk utstyr og helsefasiliteter enn av volden som følger av krig og konflikt. Det dødelige jordskjelvet har ytterligere forverret situasjonen. Det haster nå å få satt sykehus og medisinsk utstyr i stand, spesielt i de nordvestlige delene av landet, slik at skadde og syke kan få hjelpen de trenger. 
 
Det medisinske utstyret i Nordvest Syria er donert fra ulike land, og det er ingen medisinske utstyrsselskaper eller franchisetakere tilstede for å reparere eller erstatte ødelagte utstyr. Det er derfor avgjørende å finne lokale løsninger. Det er svært utfordrende for internasjonale hjelpeorganisasjoner å få tilgang til de jordskjelvrammede områdene i Syria, og mottak av utstyr fra utlandet er nær sagt umulig. Field Ready sitt team i Nordvest-Syria har både erfaringen og kompetansen som skal til for å finne løsninger lokalt. 

På verkstedet i Nordvest-Syria har Field Ready 3D-printer, CNC-maskin og annet utstyr som kan hjelpe til med å lage reservedeler og reparere ødelagte gjenstander. Med vår støtte kan de gjøre en livsviktig innsats. Emad, direktøren for Field Ready Turkiye-Syria, sier.

With a donation of 200 K USD, it is possible to fix 300 critical devices such as infant incubators, blood pressure cuffs, defibrillators, ECG machines, nebulizers, sterilizers, and even a CT scanner. Your support can help provide vital medical equipment and services to the people in NW Syria. 

Dette betyr i gjennomsnitt 6 800 nok per kritiske medisinske enhet. Field Ready har allerede gjennomført et større kartleggingsarbeid, reparert noe utstyr på stedet, og er klare for å trappe opp innsatsen med produksjon av reservedeler og reparasjon av livsviktig medisinsk utstyr.  

Med flere hundretusen allerede gjort tilgjengelig for FR-Ts arbeid, er #ingeniørdugnaden allerede med å gjøre en forskjell! Vi håper på videre god drahjelp til å spre denne dugnaden blandt privatpersoner og ingeniørfaglige selskaper og virksomheter. For matematikken er jo grei: Donasjoner fra flere privatpersoner vil kunne hjelpe til å sette en kritisk medisinsk enhet i stand. Og med for eksempel 20 000 nok kan et selskap bidra til at 3 stykk livsviktig sykehusutstyr kan brukes av alvorlig syke og skadde i Nordvest-Syria.

BLI MED PÅ #INGENIØRDUGNAD FOR JORDSKJELVRAMMEDE – EN INGENIØRINNSATS SOM REDDER LIV. 

Doner her

Del:
Powered by Cornerstone