Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/Inspirerende IUG-treff rundt i landet! 

Inspirerende IUG-treff rundt i landet! 

I mars og april har IUG sentralt, i godt samarbeid med IUG-frivillige, gjennomført tre åpne møter; i Tønsberg, Stavanger og Trondheim. Arrangementene vitner om stort engasjement for humanitær ingeniørinnsats, blant ingeniører, teknologer og studenter rundt omkring i landet. 

Bakgrunn og hensikt 
Medlemsundersøkelsen og påfølgende innspillmøte med frivillige i 2023, ga gode føringer for et prøveprosjekt med intro-kurs og arrangementer flere steder i landet denne våren. Hensikten har vært å gi flere muligheten til å bli bedre kjent med IUG og vår humanitære ingeniørinnsats, og samtidig løfte fram mulighetene som finnes for å engasjere seg i IUG-arbeid. 

Introkurs og erfaringer fra frivillige 
Til de Åpne Møtene har IUG utarbeidet to kurs-moduler. Den første, Intro til IUG, handler om hvem vi er, hva vi gjør og hvordan, og ikke minst hvorfor IUG sitt arbeid er så viktig. Del to omhandler muligheter for å engasjere seg i IUG-arbeid, internasjonalt, så vel som nasjonalt og lokalt. 

Under alle arrangementene har frivillige stilt opp og delt erfaringer fra ulike internasjonale prosjekter og aktivitet i Norge, slik som arbeid i faggrupper, på IUG-verksted lokalt og annet arbeid fra Norge. I Trondheim gjennomførte vi også en effektiv og artig form for prosjektdesign – som resulterte i en spennende bunke av mulige IUG-satsninger. 

Stort engasjement 
Både i Stavanger, Tønsberg og Trondheim har IUG-frivillige villig stilt opp i både planlegging og gjennomføring. Stor takk til IUG-frivillige; Frida, Bjarne, Runar, Anders. Ingunn, Mari, Arnfinn, Robert, Rebecca, Erik, Magnus for godt samarbeid og strålende innstas under Åpne IUG-møter, våren 2024. Takk også til alle som deltok på de Åpne Møtene! For en ung organisasjon som IUG, er det inspirerende å møte et så stort engasjement, både fra yrkesaktive, pensjonister og studenter, rundt IUG og viktigheten av ingeniørfaglig og teknisk humanitært arbeid. 

IUG-møte i ditt nærområde? 
Flere har allerede meldt interesse for liknende arrangementer i sitt nærområde. Med gode erfaringene denne våren, er dette noe IUG gjerne gjør mer av. Så hvis du, din forening, arbeidsplass eller annet ønsker å arrangere et event med tema humanitær ingeniørinnsats, hører vi gjerne fra deg! 

Kontaktperson for arrangementer: Kommunikasjonssjef Heidi Bergfald 

Del:
Powered by Cornerstone