Hjem/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Feltarbeid i Kenya - Mombasa og Kilifi

Feltarbeid i Kenya - Mombasa og Kilifi

I februar var vi, Marie Eggen Norløff og Veronika Nyhus, i Kenya på feltarbeid i forbindelse med vår masteroppgave. Vi skriver en Master med Mening i samarbeid med IUG, for Eco Moyo Education Centre i Kilifi i Kenya. Eco Moyo er en skole som i dag gir 240 barn gratis utdanning, skoletilbehør og mat, i trygge rammer. Skolen ble stiftet av norske Lindsay Sanner.

Et område for idrett når regntiden slår inn
Prosjektet vårt går ut på å dimensjonere en flerbrukshall som skal være en del av et større flerbruksområde på skolen. I flerbrukshallen skal barna utøve idrett og leke, i tillegg til at bygget skal brukes som en forsamlingshall. Situasjonen i dag er at den langtekkelige regntiden i Kenya påvirker barnas muligheter til å drive med sport, ettersom alt foregår utendørs. Bygget er planlagt å være 14 x 23 meter, med en bærende stålramme og fundament av korallstein og betong. Taket skal utformes med galvaniserte stålplater, og det skal bygges vegger iht. vindberegninger. I tillegg vil vi i oppgaven vår se på arkitektoniske tilvalg og funksjonelle gulvløsninger. Målet er å bruke materialer som er bestandige, bærekraftige og lokale slik at miljøet også blir ivaretatt. I tillegg skal bygget optimaliseres, uten å svekke strukturell integritet.

I 2022 ble fire masteroppgaver skrevet for Eco Moyo. Oppgavene tok for seg vannhåndtering, vannkvalitet og sanitærsituasjonen på skoleområdet. Videre ble det dimensjonert en vanntank for vannlagring, potensialet for solenergi ble utforsket og det ble designet og installert et mikronnett på skolen. Dette arbeidet ga rammebetingelser til vårt prosjekt, ettersom flere løsninger skal implementeres på og rundt flerbrukshallen.

Universitetsbesøk i Mombasa
Som en del av Master med Mening programmet dro vi på feltarbeid til Kenya for å samle lokal informasjon og kunnskap til oppgaven vår. Vi hadde med oss IUG-mentor Lukas Okkenhaug Hartnik, som selv var på feltarbeid hos Eco Moyo våren 2022. I tillegg hjalp IUG-ingeniør Marin Prebeg oss underveis, ettersom han reiste ned til Eco Moyo samtidig som oss for å løse andre viktige oppgaver.

De første få dagene i Kenya var vi i Mombasa, der vi besøkte Technical University of Mombasa (TUM) og gjennomførte markedsundersøkelser. På TUM fikk vi intervjue instituttlederen for Building and Civil Engineering Dept., Eng. Joseph Kuta, som bidro med mye kunnskap og råd til hvordan vi kunne utforme bygget vårt, spesielt når det gjaldt materialer. På universitetet fikk vi også nytte av en tur på biblioteket for å finne relevant litteratur. Markedsundersøkelsene gikk hovedsakelig ut på å finne priser og tilgjengelighet av materialer som var aktuelle for vårt bygg. Det var flere forvirra øyne da vi møtte opp på stålverk og treforhandlere, men alle endte opp med å være utrolig hjelpsomme og ga oss mye nyttig informasjon. Opplevelsene våre av Mombasa brer seg over et stort spekter. Det var hyggelige og omsorgsfulle mennesker, god mat og upåklagelig stemning. Samtidig var det også et kaotisk møte med Afrikas kultur, og fikk oss til å sette pris på tryggheten vi har i hjemlandet vårt.

De lokale fagfolkene sitter på masse viktig kunnskap som har vært til stor nytte for masteroppgaven.

Tiden på Eco Moyo
Etter oppholdet vårt i Mombasa gikk reisen videre til Eco Moyo. Vi fikk en varm velkomst og ble ivaretatt under hele oppholdet. I tillegg til oss bodde det fem skolejenter, noen ansatte og en liten norsk familie på skoleområdet. Det tok ikke lang tid før vi ble godt kjent med skolen, nabolaget og kostskolejentene. På Eco Moyo brukte vi mye tid på å undersøke arealet som skal bli det nye flerbruksområdet. Vi brukte lasermåler og ellers ganske simpelt utstyr til å måle ut hovedelementer i området, inkludert hvor flerbrukshallen skal stå. For å gjøre det måtte vi bl.a. ta hensyn til hvilke trær som må berges for å gi barna skygge under uteaktiviteter.

Et annet sted på skoleområdet bygges det nå to bygg som skal virke som en workshop for barna, der de bl.a. kan lære håndarbeid. Dette byggeprosjektet ga oss mye inspirasjon og lærte oss viktige praktiske aspekter ved byggeprosessen som også skal brukes til flerbrukshallen. Entreprenør Jonathan, sammen med en lokal sveiser, stilte med glede opp på intervjuer for å hjelpe oss med den praktiske delen av prosjektet vårt. Vi holdt også intervjuer med gymlærerne på skolen og en basketballtrener, for å høre hva de ønsker av fasilitetene når det gjelder funksjonalitet. De lokale fagfolkene sitter på masse viktig kunnskap som har vært til stor nytte for masteroppgaven.

I tillegg til det faglige var oppholdet på Eco Moyo svært innholdsrik, og fritiden ble blant annet brukt på å leke med kostskolebarna. De tok oss med til den lokale kirken og vi fikk oppleve hvordan en kenyansk gudstjeneste blir gjennomført, som ble en opplevelse for livet. Skolen arrangerte også en fotballturnering for lokalmiljøet der flere hundre barn var samlet for å spille ball en hel dag. Gleden og engasjementet fra barna kan ikke måle seg med noe vi finner i Norge!

Gleden over de små tingene
I løpet av feltarbeidet har vi lært utrolig mye om kenyansk kultur og bygge praksis. I et land der tilgangen på nødvendigheter er begrenset, har vi likevel sett og opplevd gleden menneskene vi har møtt på veien har over de små tingene. Vi har opplevd hvordan usikkerheten knyttet til vannforsyning påvirker lokalsamfunnet og lært å sette pris på tryggheten og de velfungerende systemene som vi har her i Norge.

I tillegg har vi fått se hvor stor nytte humanitært arbeid gjør hos lokalsamfunn, og hvor betydningsfullt arbeidet er for menneskene det berører. Å finne gode tekniske løsninger på problemer er ikke en prioritet når de grunnleggende menneskelige behovene må oppfylles hver dag, og det føles derfor givende å kunne bidra med vår ingeniørkompetanse. Etter endt masteroppgave og byggeprosjekt vil flerbrukshallen være til stor nytte og glede for barna på skolen, og i lokalsamfunnet, året rundt.

Vi vil gjerne takke for alle opplevelsene og inntrykkene vi har opplevd på veien. I tillegg vil vi løfte frem det gode samarbeidet mellom skolen, Ingeniører Uten Grenser og nøkkelpersonene i prosjektet.

April 2023,
Marie Eggen Norløff og Veronika Nyhus

Del:
Powered by Cornerstone