Hjem/Aktuelt/Nyhetsarkiv/IUG på Stortinget!

IUG på Stortinget!

I anledning Statsbudsjettet 2024, sendte IUG høringsinnspill til kapitlene som omhandler utenriks og bistand. Vi deltok også i den påfølgende høringen i utenriks- og forsvarskomiteen 24. oktober. En flott anledning til å dele våre erfaringer og gi våre innspill til landets øverste folkevalgte.

Vårt ståsted
Fra oppstarten i 2011 har IUG bidratt til grønn infrastruktur for mennesker og lokalsamfunn i sårbare områder i verden. Med fantastisk innsats fra hundrevis av frivillige ingeniører og teknologer, engasjerte medlemmer, støttespillere og partnerbedrifter har vi opparbeidet oss en solid posisjon innenfor globalt bærekraftsarbeid. I møte med humanitære behov i en klimapåvirket og ustabil verden, besitter IUG fagkompetanse som virkelig trengs. Videre er kombinasjonen av humanitær kompetanse og et tett samarbeid med næringslivet unik. Stående på broa mellom humanitært arbeid og næringsliv, og med tolv års erfaring fra humanitær ingeniørinnsats, har IUG en viktig stemme i utviklingspolitiske spørsmål. Med dette utgangspunktet skrev daglig leder Marianne Nilsen Sturmair en kronikk som ble publisert i Panorama Nyheter. Kronikken ble fulgt opp med skriftlig innspill til utenriks- og forsvarskomiteen, med påfølgende høring på Stortinget.

IUG sine innspill til Statsbudsjettet 2024
Vi ønsket å rette komiteens blikk mot to viktige områder i budsjettet. 1) Den foreslåtte garantiordningen for fornybarinvesteringer og 2) viktigheten av humanitær innovasjon. Garantiordningen for investeringer i sol, vind og vannkraft er bra! Det er et viktig skritt i riktig retning og understreker noe som er viktig for å gi mer fart i arbeidet for en mer bærekraftig og rettferdig verden: Utviklingspolitikken trenger kompetanse fra flere sektorer og vi må ta flere virkemidler i bruk.

Av dette følger også behovet for humanitær innovasjon. Med de utfordringene vi møter i verden i dag kan vi ikke bare fortsette å gjøre ting på samme måte, vi må gjøre ting smartere og se mulighetene som ligger i nye løsninger. Nytenkning krever at etablerte sannheter i utviklingspolitikken utfordres, og at man både legger til rette for og utfordrer næringslivet til å benytte sin kompetanse i internasjonalt bærekraftsarbeid.

Basert på våre erfaringer med humanitær innovasjon, ikke minst gjennom Waste for Warmth, ønsket vi å løfte fram viktigheten av Innovasjon Norge sitt ‘Humanitarian Innovation Programme’ (HIP). Dette er et program som stimulerer nye løsninger og fordrer samarbeid på tvers av sektorer. Og effekten av denne typen arbeid er dobbel. Vi løser konkrete utfordringer og gir samtidig næringsliv og humanitær sektor verdifull erfaring med det å jobbe sammen.

Stortinget, høringssal N-202
At våre folkevalgte på Stortinget holder åpne høringer i viktige spørsmål som disponeringen fellesskapets økonomi, gir i seg selv grunnlag for refleksjon rundt styrken og åpenheten i demokratiet vårt. Store som små organisasjoner får her lik anledning til gi innspill direkte til stortingspolitikerne, og tiden vi får til rådighet er også lik. Tre minutter på hver. Med et dagsprogram fra 10 til 18 (og for flere komiteer, også med flere høringsdager) blir det mange tre-minuttere og mange organisasjoner som deler sine synspunkter. IUG var på rundt middagstider, og forventet vel kanskje et noe møte lei publikum. Men den gang ei. Etter våre tilmålte minutter, merket vi absolutt både interesse og engasjement! Og flere komitemedlemmer stilte spørsmål, blant annet om Ingeniører Uten Grenser som organisasjon, om partnerskapene våre med næringslivet og våre tanker om humanitær innovasjon.

For mer informasjon:

Del:
Powered by Cornerstone