Hjem/Aktuelt/Webinarer/Hvordan vaske hender uten tilgang til vann?

Hvordan vaske hender uten tilgang til vann?

Dagens situasjon understreker viktigheten av det å ha tilgang til blant annet rent vann. Fortsatt lever 1 av 10 mennesker i verden uten tilgang til rent vann – og dette må vi være med på å endre.

Tilgang til rent vann er en menneskerett. Manglende tilgang har enorme konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet, og hvert år dør millioner av mennesker på grunn av mangel på rent vann og gode sanitærforhold.

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. Vi i IUG Norge arbeider for å bidra til nettopp dette. 

Hvordan vaske hender uten tilgang til vann?

Vi bidrar i flere prosjekter med fokus på vannkvalitet, sikre tilgang til rent vann og lagring av vann for å sørge for tilstrekkelig vannforsyning gjennom hele året.

Rebecca Martinsen jobber til daglig som vann- og avløpsingeniør i Asplan Viak, en av IUGs samarbeidspartnere. Hun har deltatt som frivillig ingeniør i to oppdrag for IUG med fokus på vanntilførsel ved to skoler i Kenya. I tillegg har hun vært mentor for en Master med Mening-student som skriver oppgave om vannforsyning i Tanzania.

Jeg var med i Ingeniører Uten Grenser sin studentgruppe på NTNU. Der fikk jeg innblikk i hvordan man som ingeniører og ingeniørstudent kunne være med og bidra i utviklingsarbeid. Det endte opp med at jeg skrev masteroppgave sammen med Kirkens Nødhjelp i Tanzania og var på feltarbeid der i seks uker, forteller Rebecca om hennes bakgrunn for å søke seg som frivillig for IUG Norge.

 

Søke på oppdrag for IUG?

Ønsker du å bidra til et av våre oppdrag og prosjekter må du søke på våre utlysninger. Følg med her på hjemmesiden, eller følg oss i sosiale medier for å holde deg oppdatert.

Se våre utlysninger

Powered by Cornerstone