Hjem/Aktuelt/Webinarer/03.11.22. Digital oppdragsrapport: Vannhåndtering, erosjonsproblematikk, vann & sanitær ved Eco Moyo i Kenya.

03.11.22. Digital oppdragsrapport: Vannhåndtering, erosjonsproblematikk, vann & sanitær ved Eco Moyo i Kenya.

Hør Maja Kirkhus og Maria Melby fortelle om sin master med mening oppgave som de skrev i samarbeid med IUG og Eco Moyo våren 2022.

IUG-mentor Rebecca Martinsen veiledet vannstudentene Maja Kirkhus og Maria Melby, som begge avsluttet studiene ved bygg og miljøteknikk ved NTNU denne våren. De kartla utfordringer og foreslo løsninger til beste for skolens elever og ansatte. Maria så på løsninger for vannkvalitet, sanitær og hygiene, mens Maja tok for seg håndtering av regnvann og erosjonsproblematikk på skolens område.

Powered by Cornerstone