Strategisk plan for videre utvikling av Eco Moyo Education Centre

Om Oppdraget

Eco Moyo Education Centre (Eco Moyo) med Lindsay Sanner har i samarbeid med Arkitekter Uten Grenser Norge (AUG) og Ingeniører Uten Grenser (IUG) utarbeidet en strategisk plan for den videre utviklingen av Eco Moyo Education Centre.

Eco Moyo Education Centre

Eco Moyo er en privat grunnskole i Kenya som gir gratis utdanning til barn og unge fra 4 til 15 år.
Skolen ligger i Kilifi, et sårbart område preget av fattigdom, hvor mange familier ikke har råd til å sende barna sine på skole. I overkant av 200 barn og unge fra nærområdet får undervisning av dyktige lærere hos Eco Moyo. Barna får viktig og grunnleggende kunnskap som gir muligheter for videre utdanning og jobb, samtidig som skolen sikrer to måltider om dagen og sørger for trygge rammer og en sosial arena som er viktig for hele lokalsamfunnet. Les mer om vårt samarbeid med Eco Moyo her.

Oppdraget

Bakgrunnen for ønsket om en strategisk plan er skolens hurtige vekst, som gjør det nødvendig å sammenstille framtidige behov og se helhetlig på utviklingen slik at skolen går en bærekraftig tid i møte. Den strategiske planen tar for seg arealbruk knyttet til skolefunksjoner, landskapsmessige tiltak og skolehager, og fremtidige behov i infrastruktur som vannforsyning, energiforsyning og overvannshåndtering.

Planen redegjør også kortfattet om organisatoriske og finansielle behov. Det er prosjektgruppens mål at den strategiske planen skal være et arbeidsverktøy for skolen, og at dokumentet skal gi et overblikk i skolens planer og behov på en lettfattelig og oversiktelig måte, og at den skal inspirere aktører til engasjement i skolens videre utvikling.

AUG har hatt prosjektlederansvaret og organisert arbeidet. Prosjektet har vært delt inn i to faser. Første del handlet om å skape oversikt over skolens behov og utfordringer samt avgrense prosjektets rammer. Andre del gikk mer konkret inn på arealbruk og vurderinger knyttet til skolens infrastruktur hvor IUG bidro med fagkompetanse og kvalitetssikring gjennom sitt fagutvalg.

Ønsker du å lese hele rapporten kan denne lastes ned i menyen til høyre. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone