Eco Moyo

Eco Moyo

Eco Moyo er en privat grunnskole i Kenya som gir gratis utdanning til barn og unge fra 4 til 15 år.

Skolen ligger i Kilifi, et sårbart område preget av fattigdom, hvor mange familier ikke har råd til å sende barna sine på skole. I overkant av 200 barn og unge fra nærområdet får undervisning av dyktige lærere hos Eco Moyo. Barna får viktig og grunnleggende kunnskap som gir muligheter for videre utdanning og jobb, samtidig som skolen sikrer to måltider om dagen og sørger for trygge rammer og en sosial arena som er viktig for hele lokalsamfunnet.  

Lindsay Sanner fra Bærum har de siste ti årene brukt store deler av sin tid og engasjement for å bygge opp skolen til det den er i dag. Som daglig leder av Eco Moyo Education Norway er hun stolt av elevene og de ansatte, men også av samarbeidspartnere som hjelper til på veien. Ingeniører Uten Grenser (IUG) er én av disse samarbeidspartnerne.

Sammen har Eco Moyo og IUG hatt flere prosjekter, og IUG har forpliktet seg til å bidra i utviklingen av skolen og området ved å tilby ingeniørkompetanse. 

Powered by Cornerstone