Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/De beste ideene kommer når vi snakker sammen 

De beste ideene kommer når vi snakker sammen 

For tre år siden tok frivillige i Ingeniører Uten Grenser initiativet til å samle folk som jobbet på internasjonale plastprosjekter til en workshop. Initiativet har vokst, og nå er et sterkt lag i full sving med å planlegge Plastdagen 2023. 

Samarbeid på tvers av sektorer må til  
Bak årets Plastdag står Ingeniører Uten Grenser (IUG), GRID-Arendal og Forum for Teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i samarbeid med flere organisasjoner og næringslivsaktører. Arrangementet går av stabelen 19. oktober på Kulturhuset i Oslo, og består av et åpent frokostmøte etterfulgt av et fagseminar for aktører som er eller vurderer å bli involvert i internasjonalt plastarbeid.  
- Det å bringe hoder sammen og knytte bånd på tvers av sektorer og fagområder er ideen bak dette initiativet. Mange jobber på internasjonale prosjekter og har kompetanse som trengs for å finne de gode løsningene. Da er det dumt hvis alle sitter på hver sin tue. De beste ideene kommer når vi snakker sammen, sier Astrid Musæus i programkomiteen for fagseminaret. 

Sammen med Anna Østby Schippert og Gard Sviggum Saabye, er hun nå i full sving med planlegging av programmet for seminardelen. De har alle tre rik erfaring fra arbeid med plastresirkulering i lav- og mellominntektsland, både som frivillige i IUG-prosjekter og gjennom selskaper som NGI, Human Brights og Schippert Consulting. På fagseminaret ønsker de å løfte fram spennende prosjekter fra ulike sektorer.  
- Det er ekstra morsomt i år at vi får besøk av Taka Taka Solution - et stort kommersielt resirkuleringsselskap i Nairobi. De har fått en businessmodell som funker, og fått opp en avfallshåndteringsløsning i et land der dette på mange måter må bygges helt fra bunn, forteller Anna Østby Schippert. 

Ellers byr fagseminaret på presentasjoner fra flere spennende prosjekter og deling av mye hands-on erfaringer fra resirkuleringsprosjekter i lav- og mellominntektsland. Fagkomiteen lover et spennende program som viser en god bredde i både erfaringer og aktører som er involvert. 

En møteplass for alle som er opptatt av teknologi og konkret innsats 
Som medlem av høyambisjonsgruppen har Norge en ledende rolle i arbeidet med å utarbeide en globalt forpliktende plastavtale. Regulatoriske grep og finansieringsløsninger er sentralt i dette viktige arbeidet. For de erfarne plast-ingeniørene er det åpenbart at det parallelt må jobbes med å få opp farten i den konkrete innsatsen. Årets arrangement er spisset inn på teknologi og hvordan overføring, innovasjon og tilpasning av teknologi kan bidra til at plast mer effektivt fjernes fra naturen og kommer inn i sirkulære systemer. 
- Teknologi står i sentrum, men kan ikke løse dette alene. Samarbeid med lokal kompetanse i landene vi jobber er utrolig viktig. Videre er bevisstgjøring rundt avfall som en ressurs, opplæring og vedlikeholdsplaner, myndighetskontakt, og ikke minst bærekraftige forretningsmodeller er helt sentralt for å lykkes. Derfor er en møteplass som det Plastdagen har blitt så viktig, avslutter Astrid Musæus. 

Sammen med medarrangørene GRID-Arendal og Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), ser Ingeniører Uten Grenser fram til å skape en arena hvor avfallsbransje-folk, studenter, folk fra humanitær sektor, forvaltning, næringsliv og politikk møtes. Mer info om Plastdagen 2023 og program for frokostmøte og fagseminaret, finner du HER.  

Oslo, september 2023

Del:
Powered by Cornerstone