Niafrangs Venner

Niafrangs venner - Plastgjenvinning i Senegal

IUG har siden 2021 bistått Niafrangs Venner (NV) i et viktig prosjekt for å fjerne plast fra strendene nær Niafourang i Senegal, og bidra til sirkulær plasthåndtering som også skaper arbeidsplasser.

Landsbyen Niafourang og vår prosjektpartner Niafrangs Venner
Niafourang er en liten landsby helt sør i Senegal som ligger få kilometer i luftlinje fra stranda. Der og ellers langs Senegals 750 km lange strandlinje mot Atlanterhavet, flyter daglig mengder av plastsøppel i land. Uten avfallshåndteringsløsninger fra kommunen og regionens side, blir det mye søppel også fra land. Både for natur, mennesker og klima, skaper avfallet store problemer.   

Sør i Senegal jobber vår partner Niafrangs Venner (NV) med prosjektet "Waste@Work". De drifter en liten fabrikk der de gjenvinner plast, hvilket hindrer at den blir brent og slipper ut giftige gasser. Plastavfall blir samlet inn, kuttet, vasket, smeltet og støpt om til brostein. Fabrikken selger deretter brosteinen for en lav pris til lokalbefolkningen. Geografisk er dette området dominert av sand, og brostein er derfor et verdsatt og nyttig produkt. Det er også planer om å lage andre produkter.

Mål for prosjektet

Prosjektet drives av Niafrangs Venner, som samarbeider bredt med lokale organisasjoner, skoler og grupper, samt næringliv og offentlige myndigheter i arbeidet for å nå målet om en bærekraftig plasthåndtering i området. Arbeidet foregår rundt følgende pilarer:

  • Kunnskapsformidling rundt plast og forurensing, ved blant annet foredrag på skoler
  • Innsamling av plast og lokale ryddeaksjoner
  • Oppstart av system for avfallshåndtering i samarbeid med lokalsamfunnet
  • Lokal sysselsetting
  • Gjenbruk og resirkulering av plast til nyttige produkter

Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond, og Ingeniører Uten Grenser er en flerårig samarbeidspartner på dette prosjektet,

Hva vi har gjort så langt

Siden 2021 har IUG og NV hatt et samarbeid for å sikre prosjektets bærekraft. IUG har bidratt med frivillige ingeniører innen maskin og solenergi, i tillegg til en dedikert prosjektleder. Vi har vært med på å oppgradere gjenvinningsfabrikken med lokalt tilpassede løsninger og montere et solcelleanlegg som forsyner komponentene med ren energi. Sammen ønsker vi å løse problemet med plast i naturen, bidra til avfallshåndtering i de lokale nabolagene og unngå forurensing.  

Langvarig engasjement

I dette prosjektet bidrar flere frivillige. For første gang har IUG også en frivillig som prosjektleder i felt over lengre tid. Våren 2023 var Katrine i Niafourang for å sørge for innfasing av nye maskiner, opplæring og produkt- og prosjektutvikling, i tett samarbeid med det lokale teamet.

Vi fortsetter vårt gode samarbeid og skal videre jobbe med å øke effektiviteten, utvikle produkter og sørge for et bærekraftig og lokalt forankret prosjekt.

Kontakt


Elise kontakt

Elise Skattum

Prosjektleder

elise  

 

 

Powered by Cornerstone