Grønne jobber i Mali

Grønne jobber i Mali

Skolebenkproduksjon av plastavfall i Mali - I samarbeid med Strømmestiftelsen

Mali er et land i Vest-Afrika som står overfor både alvorlige utfordringer med plastavfall og en kontinuerlig økende arbeidsledighet som nå er på over femti prosent. Basert på disse utfordringene ønsker vår samarbeidspartner, Strømmestiftelsen, å sette opp et plastgjenvinningsanlegg for å produsere skolebenker. Skolebenken er laget av plastplater og stålstøttestruktur, og produksjonen bruker ca 25 kg plastavfall. Anlegger skal skape arbeidsplasser både under innsamlings- og omsmeltingsprosessen.

For å støtte dette arbeidet engasjerte Ingeniører Uten Grenser høsten 2019 et team som samarbeider for å utføre en analyse av prosess og HMS ved et eksisterende plastgjenvinningsanlegg i Burkina Faso. Målet var å finne forslag for å forbedre anleggets prosesser og HMS- tiltak, samt å planlegge hvordan man skal kunne kopiere den eksisterende prosessen og bygge et nytt, tilsvarende plastgjenvinningsanlegg i Burkina Faso.

Fra januar 2020 har prosjektet samlet inn og resirkulert 27 251 kilo plast til å bli 1329 skolebenker og 1127 pulter. I tillegg har man oppnådd en økt bevisstgjøring av avfallshåndtering både blant innbyggere og myndigheter, skapt arbeidsplasser, redusert synlig plastforsøpling og bidratt til å redusere antallet dyr som dør av å spise plast gjennom et bedre system for avfallshåndtering.   

Powered by Cornerstone