Hjem/Aktuelt/Webinarer/14.09.23 Digital Oppdragsrapport: Bærekraftige forretningsmodeller for plastresirkulering, rurale områder i Afrika

14.09.23 Digital Oppdragsrapport: Bærekraftige forretningsmodeller for plastresirkulering, rurale områder i Afrika

Alice Langseth presenterer sin masteroppgave som hun skrev i samarbeid med IUG og Human Brights, og deler erfaringer fra feltoppdraget i Uganda.

Hvordan kan forretningsmodellinnovasjon og teknologitilpasning øke levedyktigheten til plastresirkulering i den uformelle avfallssektoren i rurale Afrika?

Dette forskningsspørsmålet var utgangspunktet for Alice Langseth (Høgskulen på Vestlandet) og hennes Master med Mening-oppgave som hun skrev i samarbeid med IUG og Human Brights. Gjennom tre caser fra Uganda, Tanzania og Mali så hun nærmere på hva som skal til for å skape langsiktig økonomisk, miljømessig og sosial verdi i rurale plastgjenvinningsprosjekter.

I tillegg til Alice, fikk vi få høre fra hennes mentor Gard Sviggum Saabye, og de andre ingeniørene som har jobbet med tilpasning av maskiner på gjenvinningsfabrikken i Mityana, Uganda. Dette oppdraget er en del av det større SUWASO-prosjektet som har som mål å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger for avfallshåndtering i rurale og semi-urbane miljøer. 

Masteroppgaven finner du her, og nærmere beskrivelse av maskinoppdraget finner du her.

Powered by Cornerstone