Hjem/Aktuelt/Digitale Oppdragsrapporter høsten 2022

Digitale Oppdragsrapporter høsten 2022

Ingeniører Uten Grenser har svært mange engasjert og dyktige frivillige som bidrar til humanitær ingeniørinnsats i en rekke oppdrag og prosjekter verden over.

Vi har nå satt opp en møterekke, slik at flere IUG-medlemmer og støttespiller kan få anledning til å få et innblikk i nylig avsluttede feltoppdrag og anledning til direkte dialog knyttet til de tekniske rapportene. Sett av en liten digital time eller flere i løpet av høsten, og hør mer om flere utførte Master med Mening-oppdrag og andre IUG-oppdrag.
Alle presentasjonene gjennomføres torsdager fra 15-16 og er gratis. Møtelenke får du ved påmelding. Mer info & linker til påmelding nedenfor.

Hjertelig velkommen!

 

Digitale Oppdragsrapporter - høsten 2022:


TORS 8. SEPT. KL 15-16: Veien mot en bærekraftig byggepraksis i Nepal

Eline Sjølie Osmundsen leverte våren 2022 sin Master med Mening i samarbeid med IUG og Samaj prosjektet (et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Tribhuvan University i Kathmandu, Nepal).  Eline studerte konstruksjonsteknikk og i april-mai 2022 var hun på feltarbeid sammen med sin IUG mentor Magne Gravås (Contiga, Heidelberg-gruppen), til Kathmandu i Nepal. I dette prosjektet er det sett på muligheten for å erstatte deler av sementen med leire og benytte jordbaserte materialer istedenfor betong.


TORS 22. SEPT. KL 15-16: Teknisk-økonomisk analyse av rural microgrid ved Eco Moyo i Kenya

Anja Waitz og Kari Lervik skrev i vår en masteroppgave i IUGs Master med mening-program og de fikk bistand fra Ida Fuchs som var deres IUG-mentor. Under feltoppholdet kartla de skolen (Eco Moyo Education Centre) sitt energiforbruk for å dimensjonere et mikronett, samt installerte nye solcellepaneler. Installasjonen ble utført av et lokalt firma fra Mombasa og ble finansiert av IUGs mangeårige partner NITO.

Se opptak under Webinar


TORS 29. SEPT. KL 15-16: Waste for Warmth; HSE Assignment with Field Ready Turkey / Syria

Karl Ove Ingebrigsten completed a Health, Safety and Environment (HSE) volunteer assignment in Gaziantep, Turkey in May 2022. Karl Ove's assignment was part of the larger Waste for Warmth humanitarian innovation project, and  while in Gaziantep he worked with engineers from Field Reay. Karl Ove's assignment focused on hazard and risk mitigation of polyfloss machine operation. Together with the engineers from Field Ready Karl Ove will overview his assignment and share his findings. (This presentation will be held in English.)

Se opptak under Webinar


TORS 13. OKT. KL 15-16: Design av en underjordisk vannlagringstank ved Eco Moyo i Kenya

Iver Nybø og Lukas Hartnik avsluttet sine studier ved NTNU med fordypning innen geoteknikk og konstruksjonsteknikk. Godt støttet av IUG-mentorene Lars Jørgen og Bruck gjennomførte de våren 2022 et feltopphold hos Eco Moyo. Oppgaven deres tar for seg utformingen av en undergrunns vannlagringstank i den hensikt å forbedre vannforsyningen for lengre tørkeperioder. Designforslaget er utviklet med fokus på å benytte lokale byggematerialer og byggeteknikker.

Se opptak under Webinar


TORS 20. OKT. KL 15-16: Collaboration and capacity development with partners in Zimbabwe and EWB Denmark

Marin Prebeg og Ginta Solyte recently came back from a very interesting fieldtrip to Zimbabwe. Together with colleagues from EWB Denmark they were meeting our Zimbabwean partners at National University of Science and Technology (NUST) and Lupane State University (LSU). The goal was to investigate possibilities to cooperate on strongly needed WASH projects in Lupane district and help establishing EWB Zimbabwe.

Join this meeting and hear Marin and Ginta experiences from their fieldtrip and status on this great collaboration. EWB Denmark will also be joining us on this Thursdays ‘Digital Oppdragsrapport’.

Se opptak under Webinar

 


TORS 3. NOV. KL 15-16: Vannhåndtering, erosjonsproblematikk, vann & sanitær ved Eco Moyo i Kenya.

Denne ettermiddagen byr på presentasjon av to Master med Mening-oppgaver skrevet for Eco Moyo Education Centre i Kenya. IUG-mentor Rebecca Martinsen veiledet vannstudentene Maja Kirkhus og Maria Melby, som begge avsluttet studiene ved bygg og miljøteknikk ved NTNU denne våren. De kartla utfordringer og foreslo løsninger til beste for skolens elever og ansatte. Maria så på løsninger for vannkvalitet, sanitær og hygiene, mens Maja tok for seg håndtering av regnvann og erosjonsproblematikk på skolens område.

Opptak kommer!


 

Del:
Powered by Cornerstone